Hopp til hovedinnhold

Produktgruppen Tillitstjenester består av produktene ID-porten, eSignering og Maskinporten.

Strategien tar for seg hovedtrekkene rundt produktene og funksjonene, samt rammevilkår og strategisk retning for produktgruppen.

Midlertidig versjon

Dette er en midlertidig versjon, og strategien vil komme med et mer dynamisk oppsett i løpet av kort tid. I løpet av den neste måneden vil også innholdet rundt fellesløsningene bli strukturert ut i fra produktgruppen

Kontakt

Servicedesk