Sjølvbetjening i produksjonsmiljøet

Ny prosedyre for å få tilgang til sjølvbetjening av integrasjonar i produksjonsmiljøet er på plass.

06. okt 2020

Istadenfor å ringe inn fødselsnummer til oss for å få tilgong til sjølvbetjenings-APIet, er det no oppretta ein knytning mot Altinn og tilgongsstyring.

Framgangsmåten finn de her.

Sjølvbetjening - delegere rettigheiter

Kontakt