Hopp til hovudinnhald

Status for utsending av skattemelding i 2023

I perioden 14. - 31. mars vert skattemeldinga for 2022 gjort puljevis tilgjengeleg for alle som mottek løn, pensjon eller uføretrygd. Her kan du sjå statistikk og lese status på utsendinga.

Status frå dagar med utsending av skattemelding

Vi hadde ein vellukka første dag av skattemeldingsperioden, og det vart publisert 505 000 skattemeldingar.

ID-porten leverte stabilt gjennom heile dagen. Vi hadde over 1,8 millionar innloggingar totalt og nesten 867 000 av desse var til skattemeldinga.

Det vart i dag sendt ut ca. 550 000 skattemeldingar. Utsendinga gjekk utan problem.

Vi hadde i underkant av 1,8 millionar innloggingar på ID-porten, 930 952 av desse logga inn på skattemeldinga.

Nok ein vellukka dag med utsending av skattemeldingar. Det vart i dag publisert ca. 520 000 skattemeldingar.

ID-porten og eID-leverandørane leverte utan problem. ID-porten hadde over 1,6 millionar innloggingar i dag, og 760 967 av desse var til skattemeldinga.

Fredag vart omlag 260.000 skattemeldingar publisert.

Vi hadde nesten 1,3 milliomar innloggingar på ID-porten, 560 671 av desse innloggingane var til skattemeldinga.

I dag vart det sendt ut omlag 370 000 skattemeldingar.

Vi hadde over 1,7 millionar innloggingar på ID-porten, over 720 000 av desse var til skattemeldinga.

Tysdag vart det sendt ut ca. 440 000 skattemeldingar. Det betyr at det no er publisert omlag 2,6 millionar skattemeldingar.

Vi hadde i underkant av 1,8 millionar innloggingar på ID-porten, 910 426 av desse var til skattemeldinga.

I dag vart det sendt ut ei pulje på omlag 403 000 skattemeldingar.

Vi hadde i overkant av 1,8 millionar innloggingar på ID-porten og 955 364 av desse var til skattemeldinga.

Utsendinga går etter planen og ID-porten fungerer som den skal.

I dag vart det sendt ut ei stor pulje på omlag 790 000 skattemeldingar.

Vi hadde i overkant av 1,8 innloggingar på ID-porten, 1 020 225 av desse var til skattemeldinga.

Denne fredagen vart det publisert ca. 420 000 skattemeldingar. Tilsaman er det til no sendt ut omlag 4,5 millionar skattemeldingar.

Vi hadde i underkant av 1,5 millionar innloggingar på ID-porten, halvparten av desse var til skattemeldinga.

Det vart i dag publisert rundt 600 000 skattemeldingar, noko som betyr at dei aller fleste no har motteke skattemeldinga si.

Vi hadde over 1,9 millionar innloggingar på ID-porten og 914 840 av desse var til skattemeldinga.

I dag vart dei siste 200 000 skattemeldingane publisert, alle skal no ha motteke skattemeldinga si.

Vi hadde i overkant av 1,4 millionar innloggingar på ID-porten, 599 002 av desse var til skattemeldinga.

Kontakt

Servicedesk