Stopp i nye registreringar på MinID passport

Etter 30. juni vil det ikkje lengre vere mogleg å registrere seg som ny brukar av MinID passport.

21. jun 2022

Alle som har registrert seg som brukar innan 30. juni vil framleis kunne bruke MinID passport som normalt, og logge inn på høgste sikkerheitsnivå (nivå 4) på Nav.no.

MinID passport var ei midlertidig løysing under Covid-19.