Stor bruk av Smittestopp

Appen Smittestopp har runda 1 million nedlastingar. Appen er no tatt i bruk av nesten 23 prosent av befolkninga over 16 år.

27. apr 2021

Avlastar arbeidet til kommunane

Smittestopp vart lansert 21. desember, og antal nedlastingar har stege jamnt og trutt sidan lanseringa. Appen er eit viktig bidrag til å forhindre at smitten sprer seg i samfunnet.

Dette er en milepæl, og spesielt viktig siden det fremdeles er høy smitte flere steder i landet. Det kan avlaste arbeidet med smittesporing som blir gjort i mange kommuner.

Gun Peggy Knudsen, Assisterende direktør i FHI

Bruk av ID-porten

For å melde at du er smitta loggar du inn med ID-porten. Så langt har nesten 3000 meldt seg smitta gjennom Smittestopp.

Dersom du har testa positivt oppgir du dette sjølv i appen. For å bekrefte at du har testa positivt loggar du inn med ID-porten. Smittestopp vil sjekke at du er registrert som smitta, og det er fødselsnummeret ditt som blir brukt for å sjekke om du er registrert som smitta eller ikkje. Appen sjekkar så vidare om du har vore i nærleiken av telefonen til andre brukarar med appen. I tilfelle vert desse varsla, utanom at det vert formidla opplysningar om kven som varslar om smitte.