Vårt arbeid med eID til ukrainske flyktninger

I midten av mars fikk Digdir et oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Vi skulle utarbeide et forslag for utsteding av eID, på nivå Betydelig og Høyt, til flyktninger fra Ukraina. Svarfristen var kort, så da var det bare å omprioritere oppgavene og starte arbeidet umiddelbart.

08. apr 2022

Vi leverte vårt løsningsforslag innen fristen og første april fikk vi så en bestilling. KDD ga oss i oppdrag å få på plass et opplegg for at flyktninger kan få en eID raskt. Dette er viktig for at flyktningene kan ta i bruk offentlige digitale tjenester, som for eksempel NAV, Helsenorge og digital postkasse.

Rask fremgang

På en uke har det skjedd mye. Vi har blant annet:

  • Jobbet videre med å konkretisere hvordan forslagene som ble levert kan gjennomføres i praksis, og hvilke tiltak som bør jobbes videre med for å sikre mest mulig suksess.
  • Hatt avklaringsmøter med Politiets utlendingsenhet (PU) og Utlendingsdirektoratet (UDI).
  • Arbeidet med en avtale med Buypass om levering av mobil eID, inkludert oppsett av LRA-kontorer (Local Registration Authority) på mottak.
POC på Råde
Fra høyre: Jørgen Binningsbø (Løysningsarkitekt ID-porten) og Stig Slaatto-Hornnes (Produktområdeleder Tillitstjenester) fra Digdir sammen med representanter fra Buypass og Politiets utlendingsenhet, samlet på Råde denne uken.

Demonstrasjon på Råde

I går var representanter fra Digdir og Buypass samlet på nasjonalt mottakssenter på Råde. Politiets utlendingsenhet holdt en grundig gjennomgang av prosessen med mottak og registrering av flyktninger fra Ukraina. De ble også vist oppsettet og kunne vurdere hvor i prosessen det er mulig å kople på utstedelse av eID.

Kjente utfordringer

Det er fremdeles noen utfordringer som må løses. Vi i Digdir fortsetter arbeidet med å finne smarte løsninger og få på plass eID for ukrainske flyktninger.