Hopp til hovudinnhald

I dag opna Tietoevry sitt årlege brukarforum på Quality Hotel Expo på Fornebu for sine kundar og partnere. Digdir er på plass på konferansen og har eigen stand.

Tietoevry Brukerforum 2023

Openheit og tillit

Som ein av dei store leverandørane av saksbehandlingssystem i offentleg sektor, er Tietoevry ein viktig samarbeidspartner som vi i Digdir har jamnleg dialog med.

Tema for årets konferanse er openheit og tillit. Konferansen blei innleia i går med kurs og workshops, og i dag var det offisiell opning av leiar Torben W. Kristensen. Paul Chaffey var invitert inn for å snakke om digitaliseringa i stat og kommune, og korleis det går. Han påpeika at ingen kan ingen løyse samfunnsutfordringane i digitaliseringa åleine. - Vi er avhengige av gode endringsprosessar, behov for samanheng og openheit. Han oppfordrar alle til å lese Riksrevisjonen sin rapport som blei publisert tysdag denne veka.

Chaffey snakka også varmt om KI strategien og oversikta over KI-prosjekt i offentleg sektor. Han trakk også fram Digdirs veiledningsmateriale for bruk av kunstig intelligens.

Møt oss på Digdir-standen

Aud Inger Sviggum og Ole Petter Heggestad er til stades på konferansen og er å treffe på Digdir sin stand like ved resepsjonen. Dei er i godt i gang med kontaktskapande aktivitet. - Me opplever at verksemdene set pris på at me er her, seier Aud Inger. - I møte med deltakarane er vi opptekne av å lytte til behov, knytte kontaktar og skape dialog. Me skal også aktivt få ut vår bodskap knytta til fellesløysningane våre.

Vi ønskjer alle velkomne innom Digdir-standen for ein prat. Konferansen avsluttast i morgon etter lunsj.