Kostnadsmodell for kontaktregisteret

Bruken av kontaktregisteret er gratis. Kunden dekkar eigne kostnader med integrasjon mot løysinga.