Utfasing av SOAP-grensesnittet i kontaktregisteret

Den 31.desember 2021 blir SOAP-grensesnittet i KRR fasa ut. Kundar som brukar SOAP må ta i bruk REST API-et til KRR. Data og funksjonalitet er likt i begge grensesnitta, men REST tilbyr også sjølvbetening for oppretting og administrasjon av KRR-klientar.

Krev endring

Verksemder som i dag brukar SOAP-grensesnittet må gå over til REST API-et innan 31. desember 2021. Dokumentasjon på korleis de går over til REST API finn du på Digdir.docs ved å følgje lenka nedanfor.

Teknisk informasjon på Digdir.docs

Status utfasing SOAP

  • 165 verksemder brukar SOAP-grensesnittet

Bakgrunn for utfasinga

Det er fleire årsaker til at vi ønskjer å fase ut SOAP grensesnittet:

  • Enklare å bruke og vedlikehalde integrasjonar i REST API-et
  • Betre yting i REST API-et
  • REST er i dag den føretrekte protokollen for WEB Service i det offentlege
  • Støtte for fleire dataformat bl.a. JSON
  • Å støtte både SOAP og REST gir utfordringar vedrørande ressursar og kompetanse
  • Oppslag via SOAP er i dag tett integrert med ID-porten. REST går mot eit API som er sikra med maskinporten

Har du spørsmål kan du kontakte: