Maskinporten effektiviserer tilsynsarbeidet!

I dag ble Tilda lansert - en ny digital tjeneste som skal sikre bedre koordinerte og mer målretta tilsyn. Les mer om Tilda og Maskinporten sin rolle i den nye tjenesten.

27. aug 2021

Den nye tjenesten er tilrettelagt for de rundt 80 tilsynsmyndighetene i Norge, i tillegg til 201 brannvesen og drøyt hundre el-tilsyn, kobles enda tettere sammen, slik at de kan samhandle bedre og effektivisere tilsynsarbeidet.

Det overordnede målet er å forenkle hverdagen til tilsynsmyndigheter, virksomheter og næringsliv. Tilda er motorvei og infrastruktur for bedre samordnet tilsynsvirksomhet.

Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialiseringsminister

Styrer tilgangene

Maskinporten er valgt for å sørge for autentisering og tilgangsstyring på en effektiv og enhetlig måte i Tilda.

Skissen under vise hvordan deling av tilsynsdata fungerer i praksis. Ulike saksbehandlingssystemer hos de enkelte tilsynsmyndighetene kobles via API-er til data.altinn.no, som også gir tilgang til API-er mot diverse registre, som Enhetsregisteret, Konkursregisteret, Regnskapsregisteret og andre nasjonale registre. Tilganger styres via Maskinporten.

Tilda skisse

Hva er Tilda?

  • Tilda gjør tilsynsinformasjon tilgjengelig digitalt, i maskinlesbart format, slik at det er raskt og enkelt å få oversikt over hva andre tilsyn har gjennomført og planlagt av tilsynsaktiviteter.
  • Tilda er utviklet i samarbeid med ulike tilsynsmyndigheter og Brønnøysundregistrene, med bistand fra oss i Digitaliseringsdirektoratet.
  • Arbeidstilsynet har ledet utviklingsprosjektet, og Brønnøysundregistrene har fått forvaltningsansvaret for tjenesten.

Hvem kan bruke Tilda?

Alle norske tilsynsmyndigheter, samt utvalgte fagsystemleverandører, kan bruke den nye tjenesten.