De første kundene har gjennomført test av ny transportinfrastruktur!

Ny transportinfrastruktur for digital postkasse innføres nå basert på overordnede nasjonale strategier i EU og Norge. Alle virksomheter som bruker digital postkasse i dag må over på den nye infrastrukturen innen 31. mars. Les mer om status på arbeidet.

28. jan 2022

Vi er nå i sluttfasen av prosjektet, og de viktigste tekniske løsningene er på plass. Flere virksomheter og fagsystemleverandører er igang med testing, og det er straks klart for at de første virksomhetene kan kobles på i produksjon. Den eksisterende infrastrukturen holdes åpen til 31. mars, men etter dette må alle ha gått over til å bruke ny infrastruktur. Overgangen til ny transportinfrastruktur vil medføre noen gjøremål for alle dere som sender digital postkasse i dag.

Styrt overgang

Det vil variere fra kunde til kunde hvordan overgangen til ny infrastruktur skjer. Digitaliseringsdirektoratet samarbeider tett med leverandørene av fagsystemer som sender til digital postkasse. Kunder som i dag sender via et fagsystem vil inngå i en planlagt overgang styrt av leverandørene i samarbeid med Digdir. Alle kunder vil motta informasjon om eventuelle gjøremål i forbindelse med overgangen, i tillegg til en konkret dato for overgang.

Enkelt med eFormidling

eFormidling er ett av alternativene for å sende digital post til innbyggere. Kunder som i dag bruker eFormidling kan enkelt oppgradere og konfigurere integrasjonspunktet for sende til digital postkasse via ny transportinfrastruktur. Versjonen som tar i bruk ny infrastruktur kommer etter planen i neste uke. Dere som bruker eFormidling vil motta e-post når ny versjon av integrasjonspunktet kommer.

Første kunde på

Landbruksdirektoratet og NAV har som de første kundene formidlet digital post til postkassene i testmiljøet for ny transportinfrastruktur. Dette har gitt oss gode erfaringer og vi har fått verifisert at den nye transportinfrastrukturen er klar for å tas i bruk.