Samarbeidsbloggen Dette blir tema på Brukerrådet

02. jul 2021

Programmet for Brukerrådet i september er i ferd med å finne sin form. I denne podkasten gir Camilla Wold og Mari Jøndahl deg flere hint om hvilke tema vi tar opp på årets konferanse.

Illustrasjon Brukerrådet 2021

Nå har vi kommet langt i planleggingen av Brukerrådet. Brukerrådet er den årlige møtearenaen for deg som bruker av fellesløsninger, eller for deg som jobber med digitalisering. Vi har derfor et stort ønske om å lage en konferanse hvor vi bruker tid på å snakke om de nære problemstillingene som må løses dersom vi skal lykkes med de store strategiene.

I den nyeste podkastepisoden snakker vi om hvilke problemstillinger vi kommer til å løfte ekstra høyt opp i år. Foreløpig agenda vil bli publisert neste uke.

Husk at påmeldingen allerede er åpen – og Brukerrådet er som vanlig gratis og tilgjengelig for alle.

Det er også fortsatt mulig å ta kontakt med oss dersom du har noe på hjerte. Vi ønsker nye stemmer velkommen!

Podkast: Dette blir tema på Brukerrådet

(Vignett)

Camilla Wold

Hei og velkommen til en ny eposide av Brukerrådets podkast. Digitaliseringsdirektoratet ha siden sist gjennomført den årlige Digitaliseringskonferansen, og vi skal oppsummere etterlatt inntrykk og drodle litt videre om hva vi har lyst til å snakke mer om på Brukerrådet i september.

Mitt navn er fortsatt Camilla Wold, og med meg har jeg fortsatt min gode kollega Mari Jøndahl, som sist. Hei, Mari!

Mari Jøndahl

Hei Camilla!

Camilla

Du Mari, forrige gang hadde vi akkurat startet opp arbeidet med å fylle konferansen med det som fohåpentligvis skal bli et interessant innhold. Nå er vi i innspurten av å kunne publisere en agenda for Brukerrådet. Hvor fornøyd er vi?

Mari

Ja, endelig nå begynner det å dra seg til. Det er jo et kjempespennende arbeid, det er ganske krevende. Vi vil jo være både interessante og relevante, og så har vi mye på hjertet, mye vi har lyst til å ha med. Og så tenker vi at vi ikke kan binde folk til stolen i dagevis, så vi må også prioritere litt. Men begynner å nærme oss, vi gjør det.

Camilla

Ja, for det verste scenarioet vårt er at vi har med oss tusen deltakere som synes at Brukerrådet 2021 var skikkelig dårlig og ikke gidder å bli med i 2022?

Mari

Nei, det kan vi ikke ha noe av.

Camilla

Nei, det kan vi ikke ha noe av. For å presisere: Brukerrådet går av stabelen 28. til 29. september, det er heldigitalt som betyr at man kan følge med der hvor man er – på hjemmekontor eller på kontoret, eller på mobilen ute i skogen eller hvor det måtte være.

Mari

Ja, egentlig hvor som helst, når som helst, fra de dagene og utover. Og så er det jo gratis, så det er jo bare for alle å melde seg på. Du kan følge begge dagene. Eller rett og slett bare plukke ut det man synes er mest interessant å se på det.

Camilla

Ja og det er hva vi hadde vi stor suksess med i fjor. Når dette har vært et fysisk arrangement, så har vi jo vært rundt 300, og i fjor så hadde vi 1800 unike brukere. Det er jo det som er viktig.

Mari

Det er vi veldig godt fornøyd med også. Men vi må jo minst klare det samme i år.

Camilla

Og så fikk vi god tilbakemelding, det var jo vel så viktig - at det var mange og at de som var med var stort sett fornøyd.

Mari

Ja, og vi ser at vi når ut større og til en langt bredere gruppene av kundene våre, og det er jo kjempeviktig for oss.

Camilla

Men Mari, la oss først drodle litt om hva som ble den røde tråden gjennom Digitaliseringskonferansen - som gir et viktig oppspill til vårt Brukerråd.

Mari

Ja absolutt. Det er jo en konferanse som vi på mange måter ser på som vår «morkonferanse» hvor man peker på trendene og de store initiativene som rører seg knyttet til digitalisering og offentlig forvaltning, så det er jo kjempeviktig. Så er vår rolle kanskje å ta det litt ned da.

Camilla

Ja, og det jeg hørte at de snakket veldig mye om, var sammenhengende tjenester. Og så snakket de om at det er et stort behov for enda mer samarbeid. Og så synes jeg de var ganske tydelig på å få fram brukerperspektiver, hvem er vi til for og hvilke problemstillinger kjenner de på. Og det klarte digitaliseringskonferansen bra i år, og jeg synes også eKommunene var gode på. De hadde jo «løvemamma» mens Digitalisereskonferansen viste en som hadde mistet pappaen sin og måtte gjøre opp etter etter dødsfallet.

Men Mari, hva tenker du. Hva er de store linjene vi skal trekke Hva hørte du?

Mari

Enig med deg i de refleksjonene du hadde der, og så var det en annen ting som jeg også merket meg og som jeg syns var litt interessant. Det var denne Rambøll-undersøkelsen «IT i praksis» som jo har blitt en veldig stor og grundig undersøkelse, og et av de funnene som de pekte på, var det at med Covid-19 etter snart ett og et halvt år på hjemmekontor og med masse nye offentlige digitale tjenester, så har det bidratt til økt samhandling og samarbeid. Vi kan når vi må, det er det ikke noe tvil om. Men så ha vi arbeidet med å levere på digitaliseringstrategien, og der har vi kanskje stått litt mer stille. Og i de seks målene som det er blitt pekt på, så har vi ikke kommet så langt som vi burde. Og selv om vi innen for eksempel gevinstrealisering gjør det bedre, så står vi fremdeles litt på stedet hvil når det gjelder for eksempel deling av data, og det er kanskje til og med også litt spredning i feltet mellom statlige og offentlige kunder. Så det er jo litt om hvordan vi skal ta med oss de gode erfaringene vi fikk under Covid-19-halvannetåret inn i det videre arbeidet med sammenhengende tjenester, samarbeid og digitaliseringsstrategien.

Camilla

Fordi å få til sammenhengende tjenester krever åpenbart mye mer samarbeid, og det er det mange som snakker mye om. Det må vi bruke enda mer tid på. Hvordan er det vi skal jobbe sammen for å få til sammenhengende tjenester. Så alle skjønner at vi skal snakke sammen og at vi skal møtes, men hva er metodene og hvordan helt konkret bør vi gjøre.

Mari

Jeg synes at Digitaliseringskonferansen i år hadde et større trykk på hvordan vi skal få til akkurat det. Dessuten gode eksempler på hva vi har gjort, hva vi må få til, hvilke virkemidler er tilgjengelig der ute, og jeg tenker at for Brukerrådets del ønsker vi å pirke litt mer i de virkemidlene, vise fram og løfte frem de de virkemidlene som vi har tilgjengelige. Vi har jo årets tittel som er "Fellesløsninger for en enklere digital hverdag".

Camilla

Og så håper vi at det forvaltningen skal dele enda mer om hvordan de jobber, og både hva de strever med og også hva de lykkes med.

Mari

Definitivt. Og som du sa Camilla, så synes vi at både Digitaliseringkonferansen og eKommune var gode på å løfte frem flere av disse gode eksemplene, og det blir jo også viktig for oss i arbeidet med Brukerrådet å få fram de gode eksemplene og samtalene rundt de utfordringene som virksomhetene står i. Der har vi mange gode kandidater som vi ønsker å få med oss på Brukerrådet. Men vi håper jo fremdeles at det er flere som melder seg på og ønsker å bidra.

Camilla

For det er historiene der ute som så vi må snakke om. Men så er det ikke alt vi rekker da i løpet av to dager, dessverre.

Mari

Nei, vi må prioritere.

Camilla

Det må vi. Og så er det selvfølgelige hva slags type diskusjoner vi står oppe i hver dag, og fra min arbeidshverdag så er det kanskje to problemstillinger jeg synes jeg diskuterer aller mest. Det første er dette med trygge og effektive og standardiserte utviklingsmønstre. Hvordan skal vi utveksle data på tvers av stat kommune og privat sektor. Ofte går disse prosessene ikke bare innenfor staten eller innenfor kommunen, men de går på tvers av forvaltningsnivåene. Det er et viktig suksesskriterie for at vi skal lykkes at vi også lykkes med god samhandling.

Mari

Ja det er kjempeviktig. På Brukerrådet i år velger vi å starte litt med å sette søkelyset på oss selv, sette lyskasterne mot oss i Digdir. Vi ønsker å fortelle litt mer om hva som er vårt bidrag inn i dette arbeidet, hva er det vi faktisk gjør for å legge til rette for at dette samarbeidet og de gode virkemidlene, alt fra gode finansieringsløsninger, digitaliseringsvennlig regelverk, standardisering og så videre som du nevner - hva er det vi gjør for å legge til rette for disse tingene. Og så ønsker vi å invitere inn de av dere som har noen tanker rundt dette. Som ønsker å utfordre oss på det vi gjør, og det vi burde gjøre. Vi har noen i kikkerten som vi er helt sikker på kommer til å utfordre oss på veien, men vi tar gjerne flere.

Camilla

Vi har ikke alle svarene, og dette her er jo noe som vi kommer til å jobbe med sikkert sammen i årevis, men at vi i alle fall fortsetter å snakke om er hvordan skal vi jobbe for å få til dette.

Mari

Og en annen ting som vi også kommer til å bruke mye tid på, er å snakke om dette med felles utvekslingsmønstre, hvordan vi skal lykkes med det, hva kreves for at vi får til dette på en god måte. Covid 19 har jo også gitt oss noen erfaringer på godt og vondt knytta til for eksempel sikkerhet og tillit. Det er fremdeles helt sentrale elementer for at vi skal få til videre digitalisering, og her er vi veldig glad for at vi har med oss så Torgeir Waterhouse som skal lede første delen av konferansen. Han blir en viktig bidragsyter til å lede oss gjennom sånne type samtaler og komme med gode, helt sikkert og tankevekkende refleksjoner rundt disse temaene.

Camilla

For det det andre andre området som jeg også diskuterer mye, er dette med sikkerhet og tilgangsstyring etter hvert som tjenesteeierne utvikler enda bedre digitale tjenester. Det er etter hvert mye informasjon som skal deles og gjøres tilgjengelig der ute, så sikkerhetsaspektet er også viktig.

Mari

Ja definitivt. Og så til slutt så vil det jo også alltid selvsagt være en agenda hvor vi presenterer relevant og viktig informasjon knyttet til videreutvikling av løsningene våre og så videre. Så jeg tror det blir to spennende dager som jeg er håper at vi får med oss mange til å følge med på.

Camilla

Absolutt. Og så har vi jo gjerne lyst til å høre fra dere som mener noe om noe. Vi sitter i både store og små møter som er utrolig interessante og om hvor det er interessante diskusjoner som flere kunne ta del i. Hvis vi klarer å få alle disse diskusjonene ut på en arena som flere kan delta og mene noe om, jo bedre hadde det vært. Det er en liten drøm at vi klarer å dele enda mer av gode diskusjoner.

Mari

Ja, jeg er helt enig, og vi legger opp til at veldig mye av det som skal presenteres og snakkes om legges fram i samtaler og diskusjoner sånn at ulike perspektiver kan komme fram, og som jeg håper skal bidra til at det blir interessant å følge.

Camilla

Det håper jeg også og det tror jeg vi skal få til. Så da er det egentlig bare å takke for oss å runde litt av med en siste oppfordring: Meld dere på Brukerrådet - for dere som ikke har gjort det ennå.

Mari

Ja. Og kom med innspill til oss hvis det er noe dere har lyst å dele. Best hvis vi deler. Det er mottoet! Så kom igjen, engasjer dere!

Camilla

For vi er engasjert!

Mari

Det er vi. La oss runde av med det – best hvis vi deler, vi er engasjert. Bli det du også!

Camilla

Ha det!

Mari

Ha det!

(Vignett)

Camilla Wold

Camilla Wold

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet

Skriv ny kommentar

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.

Forfatter

Camilla Wold

Camilla Wold

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet