Samarbeidsbloggen

Hvorfor har vi fellesløsninger? Hvordan kan vi samarbeide for å gi brukeren bedre og mer sammenhengende tjenester? Hva er dine tanker om dette og hvordan kan din virksomhet bidra?

Hva har du på hjertet?

Vi inviterer deg til å dele erfaringer og skape debatt. Send oss et innlegg eller kom med innspill til tema.

Kontakt

Servicedesk