Hopp til hovedinnhold

Bruken av de nasjonale fellesløsninger økte kraftig i 2020. - Dette er digitale byggeklosser som har vært helt avgjørende i håndteringen av koronakrisen, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og Digdirs direktør Steffen Suturius
Marius Jørgenrud, Digi.no

Gir gevinster

Digitaliseringsminsteren peker på viktigheten av at fellesløsningene blir tatt i bruk, og viser til at fellesløsningene samlet sparte det offentlige for over 400 millioner kroner i reduserte kostnader i fjor.

Det gleder meg å se at utviklingen går i riktig retning. Det er viktig at både statlige, kommunale og andre offentlige virksomheter fortsatt tar i bruk fellesløsninger der det er mulig og samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er bedre enn å utvikle og forvalte egne løsninger med samme funksjonalitet.

Steffen Sutorius, direktøren i Digitaliseringsdirektoratet, er glad for at løsningene tas i bruk når det skal lages bedre eller nye offentlige tjenester.

En del av vårt oppdrag er å tilby felleskomponenter og fellesløsninger der det er generiske behov, med andre ord løse likeartede behov som offentlige virksomheter har. Dette gir åpenbare stordriftsfordeler, bedre brukeropplevelser og bidrar til å ivareta viktige hensyn som informasjonssikkerhet og personvern i tjenestene fra det offentlige.

Doblet trafikken

Bruken av ID-porten som innloggingsløsning til offentlige tjenester har økt jevnt over mange år. Trafikken ble doblet da landet stengte ned i mars, og endte opp med en samlet økning på over 40 prosent for hele 2020.

Antall oppslag i Kontakt- og reservasjonsregistret, som inneholder kontaktinformasjon til over 4,6 millioner innbyggere, ble doblet i 2020 sammenlignet med året før.

Mange virksomheter så også behovet for å kunne signere digitalt, og det var en formidabel økning i bruken av fellesløsningen eSignering. Antall signeringer økte med 70 prosent i forhold til året før.

Les mer om bruken av fellesløsningene i 2020