Tilbakeblikk på året som gjekk

For fellesløysingane betydde 2020 stor vekst, og me tek eit tilbakeblikk på noko av det som skjedde i året som var.

20. jan 2021

Over natta måtte heile Norge tilpasse seg ein meir digital kvardag, noko som også speglast i bruken av dei digitale fellesløysingane som har vore rekordhøg gjennom heile året.

I årsrapporten kan de sjå den imponerande utviklinga.

Veksande kurve med ikona til dei digitale fellesløysingane og årstalet 2020