Drift og forvaltning

Her finner du statistikk for drift og forvaltning av fellesløsningene.

Bruksvilkår for Digdirs digitale fellesløsninger

* Januar 2020: Grunnet kommunesammenslåinger gikk antallet i signerte bruksvilkår ned fra desember 2019 til januar 2020.

Bruksvilkår for eInnsyn, private virksomheter i maskinporten og leverandører

Besøkende på nettsider

Henvendelser

Tilbake til