Hopp til hovudinnhald

KS SvarUt-kundar

KS handtera overgang til ny transportinfrastruktur for Digital postkasse for sine kundar. Det einaste de som kundar treng å gjera er å delegere rettighet til KS i Altinn.

Innføringen av ny transportinfrastruktur medfører en nødvendig endring; Offentlige virksomheter må heretter selv delegere tilganger til andre virksomheter som skal ha lov til å behandle data på deres vegne.

Delegeringen skal gjøres i Altinn av daglig leder for virksomheten, eller den/de som er bemyndiget av virksomheten til å kunne delegere rettigheter i Altinn.

Til daglig leder/bemyndiget: En ekstern virksomhet skal ha tilgang til å kunne sende digital post til innbyggere (DPI) på vegne av virksomheten du representerer. Ekstern virksomhet kan for eksempel være en fagsystemleverandør eller en samarbeidspartner/databehandler som opptrer på virksomhetens vegne.

For din virksomhet betyr dette at dere må delegere rettighet til KS-Kommunesektorens organisasjon.

Slik går du frem:

 1. Logg inn i Altinn https://www.altinn.no/
 2. Velg virksomheten du skal representere
 3. Klikk på "Profil" i toppmeny
 4. Klikk på "Andre med rettigheter til virksomheten"
 5. Dersom KS allerede ligger inne med rettigheter til virksomheten kan du klikke på «Gi eller fjern tilgang» og hoppe til punkt 11.
 6. Dersom KS ikke ligger inne fra før; Klikk på "+ Legge til ny person eller virksomhet"
 7. Klikk på "Ekstern virksomhet" under "hva skal du legge til"
 8. Legg inn organisasjonsnummeret til ekstern virksomhet i feltet "orgnr" (I dette tilfellet orgnr til KS: 971032146)
 9. Legg til de fire første bokstavene/tegnene til ekstern virksomhet i feltet for "Navn" (I dette tilfellet: "ks-k" for KS-Kommunesektorens organisasjon)
 10. Klikk på "Neste"
 11. Klikk på "Gi tilgang til enkelttjenester"
 12. Søk på "dpi" i søkefeltet
 13. Klikk på plusstegnet til høyre for boksen med teksten; "Delegere rettighet til å sende DPI-meldinger på vegne av virksomheten"
 14. Klikk på "Neste" nederst i vinduet
 15. Klikk på "ferdig"

Du har nå delegert rettighet til en ekstern virksomhet som skal ha tilgang til å kunne sende digital post til innbyggere (DPI) på vegne av virksomheten du representerer.