Hopp til hovedinnhold

Altinn skal moderniseres for å sikre brukervennlige, sikre og kostnadseffektive tjenester til innbyggere og næringsliv. På prosjektsidene finner du alt du trenger av informasjon.

22. juni 2023

Altinn er en viktig fellesløsning for digital dialog mellom næringsliv, privatpersoner og offentlige etater. Altinn II ble lansert i 2010, og det er derfor nødvendig å modernisere plattformen.

Omfattende arbeid

Digdir skal etablere ny plattform med tilsvarende funksjonalitet som idag, og alle tjenester som bruker Altinn må etableres på ny plattform innen juni 2025.

Overgang til Altinn 3 vil få konsekvenser for alle som bruker Altinn, og på prosjektsidene vil dere finne informasjon om hva dere som virksomheter må gjøre.

Levende sider

Det vil i tiden fremover komme mer og mer informasjon om prosjektet på sidene, og du skal alltid kunne finne oppdatert informasjon på prosjektsidene.

Hver 14. dag vil det arrangeres åpne møter om Altinn formidling og melding. Her kan dere som kunder komme med spørsmål og innspill.