Ny sammensetning av Skate

Topplederorganet Skate blir oppnevnt for tre år om gangen. KMD har nå foretatt ny oppnevning til Skate for perioden 2021-2023. Det er fire nye medlemmer og en går ut.

04. Feb 2021
Skate

Skate er et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ for Digitaliseringsdirektoratet og digitaliseringsministeren. Organet er sammensatt av toppledere fra offentlige virksomheter, og ledes av Digdirs direktør.

Nye medlemmer i Skate er:

  • Direktøren i Statistisk sentralbyrå
  • Direktøren i Politidirektoratet
  • Direktøren i Direktoratet for byggkvalitet
  • Kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.

I Skates mandat ligger det føringer for rullering av medlemmer. Direktøren i Lånekassen er derfor ikke gjenoppnevnt og Lånekassen går ut som Skate-virksomhet.

Første topplederseminar

Skate inviterer toppledere i offentlig sektor til et digitalt topplederseminar 10. februar. Seminaret har overskrifta «Én digital offentlig sektor» og er Skates første topplederseminar.