Oppsummering fra styringsrådet for fellesløsningene

I desember ble møtet i styringsrådet for Digdirs fellesløsninger holdt. På agendaen var status for drift og forvaltning, orientering om hendelsen i ID-porten den 1. oktober, finansiering og styring av fellesløsningene og planlagte utviklingsoppgaver i 2021.

13. Jan 2021
Illustrasjon av tre mennesker som sitter rundt et rundt bord

Saksliste

 1. Status fellesløsningene v/Nina Munthe Olsen
 2. Orientering om hendelse ID-porten 1. oktober v/Jørn Stenehjem og Nina Munthe Olsen
 3. Finansiering og styring av fellesløsningene v/Grete Øwre
 4. Planlagte utviklingsoppgaver 2021 v/Frode Danielsen
 5. Orienteringssaker
  a. DPI blir en skyteneste v/Hans Gunnar Hagelin og Frode Danielsen
  b. eID-anskaffelse v/Stig Slaatto-Hornnes
  c. Eventuelt

Oppsummering fra møtet

Status fellesløsningene

Overordnet status for drift og forvaltning er fortsatt stabil drift, god tilgjengelighet og vekst i bruk av fellesløsningene.

Valgdirektoratet viderefører et vellykket prosjekt, og har besluttet at ved valget i 2021 skal valgkortet sendes digitalt, og da til innbyggers digitale postkasse for de som har det.

Det er anskaffet en skybasert kø-løsning for ID-porten som skal sikre stabil drift av ID-porten, spesielt i perioder med stor trafikk i løsningen. Kø-løsningen ønskes implementert hos de fire virksomhetene som har størst trafikk.

Orientering om hendelsen den 1. oktober

I forbindelse med planlagt vedlikehold i ID-porten 1. oktober, oppstod en A-kritisk hendelse. Feilen ble raskt avdekket og rettet. Jørn Stenehjem gikk igjennom hendelsesforløpet.

I samarbeid med de berørte virksomhetene ble det gjennomført en rekke aktiviteter og det ble utarbeidet et felles budskap som de berørte kundene brukte i sin dialog med de berørte innbyggerne. Digdir har gått igjennom tiltak og det er gjennomført en ekstern gjennomgang av hendelsen.

Hendelsen oppstod hos Digdir og vi er lei oss for at hendelsen inntraff. Digdir takker de berørte virksomhetene for det gode arbeidet som har blitt gjort, og at vi har som innstilling at vi alle skal komme styrket ut av dette.

Finansiering og styring av fellesløsningene

Styringsrådet fikk en gjennomgang av vurderinger og anbefalinger med begrunnelse, samt en oversikt hva som er gjort og hva som gjenstår. Departementet er tydelig på at andel sentralfinansiering ikke vil øke. Ny modell skal være transparent, ha reell tjenesteeiermedvirkning, samt stimulere til økt bruk og gi insentiver på alle nivå for effektiv drift. Prising skal oppleves rettferdig og være transaksjonsbasert. Det er stordriftsfordeler i dette, disse ønsker vi å gi tilbake dem som bidrar med store volum.

Ved å splitte opp Altinn-tjenester, blir det rimeligere for de som bare trenger små tjenester, og gir store muligheter for flere kunder. Her vil det bli en omfordeling av kostnader, og som en engangsløsning foreslår Digdir at det gjennomføres en prøvenynøytral omfordeling mellom virksomheter som får økte kostnader og virksomheter som får reduserte kostnader. Det betyr at vi ikke bare skal kompensere dem som får økte kostnader ved ny finansieringsmodell, men også trekke inn pengene fra dem som sparer penger på ny finansieringsmodell. Digdir ser også på hvilke kostnadsreduserende tiltak vi kan gjennomføre.

På finansieringssiden er det noen utfordringer relatert til avklaringer rundt mulig MVA-plikt og tilknytningsform. Vi har et krevende tidsløp for å være i gang i 2022.

Sammenslåing av styringsråd

Det anbefales at dette styringsrådet og Altinn styringsråd blir slått sammen til ett, med underliggende produktråd. Styringsrådet får mandat til å opprette produktråd og deres mandat. Styringsråd og SKATE AU blir involvert i arbeidet.

Planlagte utviklingsoppgaver 2021

 • Digital borger og digital assistent vurderes i sammenheng med fellesløsningene. På oppdrag fra KMD er arbeid med ny eID-strategi i gang.
 • Ny systemarkitektur i ID-porten legger til rette for framtiden med mer dynamisk arkitektur. eID anskaffelser blir en viktig del av dette, og vi ser på nye muligheter for å effektivisere eksisterende løsninger.
 • MinID - piloterer digital onboarding. Vil erstatte kostnadsdrivende SMS og PIN-koderbev.
 • Ansattporten - vil identifisere fellesnevnere hos kundene, og avklare hva som bør høre til i en fellesløsning.
 • Avdeling for nasjonal styring og samordning arbeider videre med strategi og meldingsformidling i stort. Dette vil bidra til å klarlegge bildet bedre enn i dag, og resultatet blir tatt høyde for i produktstrategi for eFormidling.
 • DPI vil gjenbruke transportinfrastruktur i eFormidling, og legger til rette for å håndtere framtidige endringer.

Digital postkasse til innbygger blir en skytjeneste

Postkasseleverandørene har over lengre tid vurdert skysetting, og har gått gjennom en grundig prosess, med dialog med Digdir underveis.

Status er at Digipost har bestemt seg for Azure fra Microsoft, e-Boks ligger an til å lande på (hybrid) skyløsning fra Amazon Webservices.

Basert på Schrims II-dommen i sommer, har begge leverandørene satt litt på bremsen, for å være helt sikre. Det er ingen endringer i krav til sikkerhet fra Digdir sin side. Vi vurderer om kravene er gode nok sett fra Datatilsynet og europeisk personvernråd sin veiledning. Vi må avklare hvordan vi kan håndtere risiko på en god måte, og kommer med mer informasjon når vi har noe håndfast.

  Møtedeltakere

  • Brønnøysundregisterne - Terje Nilsen
  • Direktoratet for eHelse - Hans Løwe Larsen
  • Norsk Helsenett - Hilde Lyngstad
  • NAV- Espen Sunde
  • Skattedirektoratet - Frithjof Indseth
  • Lånekassen - Ingunn Cowan
  • UNIT - Anne Kathrine Haugen
  • KS - Astrid Øksenvåg
  • Digdir - Torgeir Strypet, Frode Danielsen, Kristine Aasen, Nina Munthe Olsen, Nils Mehus, Jørn Stenehjem, Grete Øwre, Stig Slaatto-Hornnes, Hans Gunnar Hagelin og Aud Inger Sviggum