Revidert ROS for digital postkasse

I samband med overgang til ny transportinfrastruktur for digital postkasse har vi utført en revisjon av risiko- og sårbarhetsvurderingen for løsningen. Alle vurderte risikohendelser anses å være innenfor akseptabelt risikonivå.

30. mar 2022
tommel opp

Revisjonen er gjennomført i samarbeid med eksterne ressurser, og baserte seg på 30 risikohendelser fra risikoregisteret som er etablert for DPI-løsningen.

I gjennomgang av risikonivå for endret transportinfrastruktur er det ikke gjort funn som tilsier at analyseobjektet har et risikonivå som krever ytterligere risikoreduserende tiltak. Alle vurderte risikohendelser anses til å være innenfor akseptabelt risikonivå.

Du finner hele rapporten på prosjektsidene til ny transportinfrastruktur for digital postkasse.