Samarbeidsbloggen Sett av datoene til Brukerrådet i høst

04. jun 2021

Den 28. og 29. september er det duket for Brukerrådet 2021, og i år som i fjor går vi digitalt. Mens du venter kan du høre på vår første podkast om høstens arrangement.

Minprofil

Vi er godt i gang med planleggingen av årets Brukerråd. Siden vi hadde stor suksess med å gjennomføre fjorårets arrangement digitalt, blir også årets Brukerråd tilgjengelig på skjerm – og det er gratis å delta.

I denne podkasten forteller Camilla Wold og Mari Jøndahl i Digdir om programmet vi er i gang med. Vi er fortsatt tidlig i planleggingen og ønsker gjerne innspill fra deg. Det kan være konkrete tema du ønsker å vite mer om, spesielle foredragsholdere eller andre forslag til innhold.

Brukerrådet er en arena for dialog mellom oss i Digdir og dere som bruker fellesløsninger, utvikler tjenester og drifter systemer i virksomhetene. Nøl ikke med å ta kontakt, vi vil høre fra deg!

​Brukerrådet er som alltid gratis – og du kan melde deg på nå!

Podkast: Brukerrådet 2021

Camilla Wold

2020 ble det første året vi arrangerte Brukerrådet som et heldigitalt arrangement. Og siden vi hadde så stor suksess i fjor, med over 1.800 fornøyde brukere, blir også årets Brukerråd heldigitalt.

Vi har allerede startet planleggingen! Og hva tror vi dere er opptatt av å høre mer om? Jo det skal vi snakke om i denne podcasten. Og forhåpentligvis får vi tilsendt mange innspill fra dere som lytter.

(vignett)

Velkommen, jeg heter Camilla Wold, og i dag skal det handle om Digitaliseringsdirektoratet sin konferanse for fellesløsninger, Brukerrådet 2021.

Jeg kan begynne med en første oppfordring, og det er at dere allerede nå sette av 28. – 29. september. Vi arrangerer, som vi alltid har gjort, en todagerssamling med faglig innhold for alle dere som er opptatt av en effektiv digital forvaltning. Og det er helt gratis å delta! Påmeldingsinformasjon finner dere på Samarbeidsportalen.

Med meg har jeg min gode kollega, seniorrådgiver Mari Jøndahl. Og de av dere som har deltatt på Brukerrådet tidligere har sett Mari som konferansier de to siste årene.

Aller først Mari, kan du si noe om hvorfor vi arrangere Brukerrådet, og mer nøyaktig hvem vi arrangere det for?

Mari Jøndahl

Svaret på hvorfor vi arrangerer Brukerrådet, er at vi skal bidra til en mer effektiv og brukerrettet forvaltning.

Og vår inngang til det er at Digitaliseringsdirektoratet tilbyr nasjonale digitale fellesløsninger. Dette er fellesløsninger som skal dekke felles behov og bidra til at offentlig sektor samhandler bedre og kan levere trygge, raske og bedre tjenester til brukere og samfunnet.

Og når våre løsninger skal brukes i mange ulike tjenester, er det viktig at vi forstår behovet, slik at brukernes rettigheter og forventinger blir ivaretatt. Og det er viktig at de som utvikler digitale tjenester har den informasjonen de trenger for å utvikle tjenester på en mest mulig effektiv måte.

Og da ligger det i kortene at vi har en stor målgruppe for konferansen.

Camilla

Ja, målgruppen er for alle som er opptatt av en effektiv forvaltning. Men kanskje vi skal spesifisere det enda tydeligere, at vi både er opptatt av å tilby alle som jobber i offentlig sektor en nyttig konferanse, men også det private næringsliv? Som leverer både tjenester og løsninger til sine offentlige kunder?

Mari

Statlig og kommunal sektor

Løsningsarkitekter – opptatt av brukerperspektivet og effektive forretningsprosesser.

Sak/arkiv medarbeidere – opptatt av arkivdanning, forvaltning av det aktive arkivet og innføring av ny teknologi

Mellomledere- opptatt av kostnadseffektive tjenester for brukere og samfunnet.

Systemleverandører til offentlig sektor? – opptatt av fornøyde kunder

Alle med interesse for å skape enklere, raskere og mer effektive tjener for brukere og samfunnet ved hjelp av digitalisering

Camilla

Dette er mange ulike aktører, med ulike ansvarsforhold og interesser. Hva tenker du er fellesnevneren?

Mari

Fellesnevneren er brukeren sitt behov. At de som har behov og rett på tjenester fra det offentlige får det. At offentlige virksomheter samarbeider på tvers av virksomheter, til det beste for de som er avhengig av de ulike tjenestene. Og ikke minst, at alle får en lik og like god og kostnadseffektiv tjeneste hver gang.

Camilla

Og nå beveger vi oss inn i et spennende tema, nemlig sammenhengende tjenester. Det er jo ingen hemmelighet at forvaltningen på mange områder får kritikk for at vi ikke klarer å samhandle bedre på tvers av forvaltningsnivåer, til det beste for brukerne. Hvor mye av dette kan vi klare å svare opp, ved økt utbredelse av nasjonale fellesløsningene?

Mari

Nå er det flere fellesløsninger enn de Digdir utvikler og forvalter. Og det er bra! Men hvis jeg skal snakke ut fra Digdir sine fellesløsninger mener jeg vi kan bidra til bedre samhandling, sikkerhet og åpenhet. Det er i alle fall mye bedre at vi lager løsninger som dekker felles behov, bare en gang. Og ikke flere ganger. Det er ikke så kostnadseffektivt.

Camilla

Og her kommer vi vel kanskje inn til kjernen av Brukerrådet? Hvordan skal vi sørge for at vi bruker fellesløsningene til det beste for brukernes prosess, og møter forventningene fra samfunnet om effektiv bruk av offentlige ressurser?

Mari

Ja, og derfor mener vi at Brukerrådet er en viktig konferanse, som kan sette søkelyset på det mer konkrete. Hvilke fellesløsninger har vi, hva er verdien av å benytte de og hva er den videre strategien? Og ikke minst, kan vi være mer konkrete på hvordan vi kan få til effektive samarbeid på tvers, til det beste for brukeren?

Camilla

Kan du nevne et par eksempler på hva du tenker på her?

Mari

De fleste som lytter til denne podkasten kjenner for eksempel til ID-porten som er en felles sikker påloggingsløsning til offentlige tjenester på nett. Det er et glitrende godt eksempel på en fellesløsning som vi utvikler en gang og som kan gjenbrukes og brukes av mange. Et annet godt eksempel er Altinn-plattformen.

I 2020 har det vært en stor økning i bruk av nasjonale fellesløsninger. Særlig fellesløsningene ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret og Altinn har opplevd sterk vekst i bruk og har vært helt avgjørende digitale byggeklosser.

ID-porten fikk doblet sin trafikk i mars, og endte opp med en økning på litt over 40 prosent i 2020. I mars var det også en dobling av tallet på oppslag i Kontakt- og reservasjonsregistret, og sett året under ett ble det over 100 prosent økning i bruken av registeret fra 2019.

Produksjonssettingen av den nye skybaserte Altinn 3-infrastrukturen 8. juni 2020 var en merkedag for Altinnsamarbeidet. Den nye plattformen gir tjenesteeierne mulighet til å utvikle de moderne applikasjonene de ønsker på en skalerbar og fremtidsrettet infrastruktur.

Over 4 millioner unike brukere var innlogget i Altinn i løpet av 2020. Sagt på en litt annet måte var faktisk mellom 90 og 96 prosent av innbyggerne i yrkesaktiv alder benyttet Altinn i løpet av året. Offentlige virksomheter sendte 62 millioner meldinger til bedrifter og innbyggere via plattformen, en økning på 19 prosent fra året før.

Her kunne jeg fortsatt lenge – og selv om ikke veksten i seg selv er målet - målet er er jo forbedrede tjenester ved hjelp av digitalisering - så gir deg oss en sterk pekepinn på at det er HØY digitaliseringstakt i offentlig sektor. Mange nye tjenester tilbys og brukes.

Camilla

Og dette er fellesløsninger som kan brukes i utviklingen av nye, og sammenhengende tjenester.

Mari

Fellesløsninger er en viktig brikke i å legge til rette for sammenhengende tjenester. Det å etablere gode sammenhengende tjenester på tvers i offentlig sektor, med privat næringsliv og innbyggere er krevende på veldig mange nivåer, bruk av kjente etablere løsninger er ressursbesparende for alle, det forenkler og det er faktisk også tryggere.

Camilla

Da tenker jeg at tiden er inne for å dele hva vi har tenkt så langt om hva vi skal fylle de to dagene med av innhold?

Mari

Ja, og det er vi ikke i mål med, og det er jo litt derfor vi lager denne podcasten også, sånn at vi kanskje kan få litt innspill?

Det vi har tenkt så langt er at er vi ønsker å se litt nærmere på hvordan fellesløsningene bidrar til økt informasjonssikkerhet - og ikke minst hvordan de bidrar til at innbyggere, næringsliv og frivillig sektor opplever en mer tilgjengelig og åpen offentlig forvaltning.

Det føles jo litt repeterende å si, MEN digitaliseringen har jo virkelig skutt fart nå i koronatiden. Og vi er jo veldig glad for det! Men det er jo også sånn at det bidrar til noen utfordringer. For hva skjer for eksempel med sikkerheten til all informasjon som deles?

Er vi gode nok til å sørge for at den ivaretas på en god måte og hvilken rolle spiller fellesløsningen her?

Mange vil nok oppleve at når de bruker en digital tjeneste så kan den oppleves som mer tilgjengelig enn når vi måtte møte på et kontor og signere et papir.

Jeg er jo faktisk blitt så gammel at når jeg fikk studielånet mitt så måtte jeg møte på kontoret ved Høyskolen i Oslo, legitimere meg og vente på at damen bak skranken fikk lete frem min konvolutt med studielånet på en sjekk som måtte heves i banken. Så jeg er ganske sikker på at min sønn opplever det som en klart mer tilgjengelig tjeneste i dag der alt skjer digitalt.

Men vi opplever jo også å bli kasteballer mellom ulike digitale tjenester, som kanskje ikke snakker godt nok sammen, eller som har mangler som gjør at ting stopper opp. Så en klar utfordring er at vi bidrar til at det åpnes opp mer både mellom digitale siloer i offentlig sektor og mot privat og frivillig sektor.

Så vi vil jo gjerne fylle disse to dagene med gode eksempler på ting som er gjort, gode debatter rundt utfordringer vi har og kanskje bidra til at dere som ser på både får inspirasjon og ser nye muligheter.

Camilla

Så det betyr at dere som lytter til denne podcasten kan bidra med innhold og dele erfaringer dere tror andre vil ha nytte av i sitt eget digitaliseringsarbeid. Dere kan også sende oss forslag på temaer dere ønsker at vi skal diskutere i løpet av konferansen.

Så håper vi det kan bli litt engasjement, og at vi får inn noen tips. Uansett skal vi komme tilbake med ny podcast før sommeren for å dele med dere, hvor langt vi har kommet med å lage et innhold for konferansen. Og dersom dere har historier som ikke kommer med på brukerrådet, kan de jo allikevel deles gjennom andre plattformer. Så vi vil uansett gjerne høre fra dere.

Mari

Absolutt! Vi vil gjerne at dere kontakter oss! Det kan dere gjøre via eposten vår servicedeske@digdir.no, vi har en egen facebook side, mange av oss finner dere på LinkedIn.

Camilla

Da gjenstår det bare å takke for oss. Og husk at du kan høre flere podkaster fra Digitaliseringsdirektoratet. Du finner oss ved å søke på Digitaliseringsbloggen der du laster ned dine podkaster.

Takk for oss!

Mari

Ha det bra!

(vignett)

Camilla Wold

Camilla Wold

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet

Skriv ny kommentar

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.

Forfatter

Camilla Wold

Camilla Wold

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet