Status ny transportinfrastruktur for digital postkasse

Prosjektet med å innføre en ny transportinfrastruktur for digital postkasse går godt fremover, og med overgangen til et nytt år er vi kommet til året der prosjektet skal fullføres og realiseres.

19. Jan 2021
Status for ny infrastruktur for digital postkasse

Anskaffelse

Høsten 2020 har primært vært brukt til å utarbeide og beslutte avtalemessige og tekniske elementer i 4-hjørnersmodellen. Rett før jul gikk det ut en anskaffelse for å få interesserte leverandører til å levere tjenester i hjørne 2 og hjørne 3 i modellen. Anskaffelsen har hatt god respons, og videre vil vi nå arbeide sammen med de potensielle leverandørene for å danne et tekniske løsningsforslag for den delen av modellen.

Klart for påkobling i april

For de offentlige avsendervirksomhetene blir det først klart for påkobling i april. I samarbeid med fagsystemleverandørene utarbeides det en utrullingsplan for når de ulike virksomhetene skal bytte fra gammel til ny infrastruktur. Når denne er klar vil vi informere virksomhetene fortløpende om hvem som gjør hva i forbindelse med byttet. For mange vil overgangen i stor grad utføres av leverandør. Det vil nok bli noen justeringer av bruksvilkårene for digital postkasse, noen vil måtte ta i bruk tjenesten eFormidling, og noen vil måtte gjøre avrop på avtale om aksesspunkttjenester. Nærmere detaljer vil komme etter hvert, og det samme vil informasjon om oppdaterte priser for sending av DPI så snart dette er fremforhandlet. Men det som i alle fall er klart, er at alle skal være over på ny infrastruktur innen november 2021.

Kontakt oss for spørsmål