Styringsrådets medlemmer

Det er Digdir som peker ut deltakere til styringsrådet. Rådet skal ha 8-10 medlemmer. Deltakerne skal utgjøre et representativt utvalg av ulike typer kunder.

Styringsrådets medlemmer skal representere egen virksomhets interesser, samtidig som de bidrar til helhetstenkning i forvaltningen av de digitale fellesløsningene. Det er KS som representer kommunesektoren i styringsrådet.

Medlemmer i Styringsrådet

Hans Løwe Larsen
Avdelingsdirektør , Direktoratet for e-helse

Hans Løwe Larsen

Anne Kathrine Haugen
Seksjonssjef, Unit

Anne Kathrine Haugen

Frithjof Indseth
Seksjonssjef, Skatteetaten

Frithjof Indseth

Espen Sunde
Avdelingsdirektør, Nav

Espen Sunde

Astrid øksenvåg
Avdelingsdirektør, KS

Astrid Øksenvåg

Hilde Lyngstad
Avdelingsdirektør, Norsk Helsenett SF

Hilde Lyngstad

Ingunn Cowan
Avdelingsdirektør, Statens Lånekasse for utdanning

Ingunn Cowan

Elin Kristine Olsen
Underdirektør, Brønnøysundregisterne

Elin Kristine Olsen

Digdirs medlemmer i Styringsrådet

Frode Danielsen
Fung. avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet

Frode Danielsen

Nina Munthe Olsen
Seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet

Nina Munthe Olsen

Nina Munthe Olsen startet i avdeling for digitale fellesløsninger i mai 2016, og leder seksjonen som har ansvar for teknisk og merkantil forvaltning og utbredelse av fellesløsningene. Hun har lang erfaring fra Skatteetaten og var senest leder for skatteetatens veiledningstjeneste i Vest. Nina Munthe Olsen er utdannet jurist og har jobbet med ledelse de siste 16 årene.
cathrine holten
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet

Cathrine Holten

Jon Håkon Odd
Fung. seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet

Jon Håkon Odd

Jon Håkon Odd er fungerende seksjonssjef for strategi og tenesteutvikling. Tidligere har Jon Håkon vert ordfører for Leikanger kommune.
Nils Mehus
Seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet

Nils Mehus

Frank Fardal
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet

Frank Fardal