Styringsrådets medlemmer

For å sikre at fellesløsningene utvikles i tråd med offentlig sektors behov vil Digdir benytte styringsrådet til forpliktende samarbeid og dialog. Det er Digdir som peker ut deltakere til styringsrådet, og styringsrådet består av 12 – 14 medlemmer.

Rullering av medlemmer skal skje i 3-års perioder. Digdir vurderer og beslutter ny sammensetning etter dialog med styringsrådet.

Medlemmene skal normalt være på avdelingsdirektørnivå eller tilsvarende. Medlemmene kan unntaksvis stille med stedfortreder i møtene. Virksomhetene peker ut medlemmer med nødvendige fullmakter til å representere virksomheten samt fremme samlet behov for sin virksomhet.

Medlemmer i Styringsrådet

David_Norheim
Avdelingsdirektør, Brønnøysundregisterne

David Norheim

Astrid øksenvåg
Avdelingsdirektør, KS

Astrid Øksenvåg

Person
Avdelingsdirektør, Skatteetaten

Bjørn Paulsen

Hilde Lyngstad
Avdelingsdirektør, Norsk Helsenett

Hilde Lyngstad

Ingunn Cowan
Avdelingsdirektør, Statens Lånekasse for utdanning

Ingunn Cowan

Olav Petter Aarrestad
IT-direktør, Statens kartverk

Olav Petter Aarrestad

Håkon Røstad
Virksomhetsartitekt, Nav

Håkon Røstad

Lars Kalfoss
IT-direktør, Statens vegvesen

Lars Kalfoss

Person
Avdelingsdirektør, A-ordningen

Elisabeth Fisher

Rune Gløersen
Prosjektleder, SSB

Rune Gløersen

Person
Avdelingsdirektør, Mattilsynet

Stine Bakke-Haugseth

Kjetil Aarhus
Avdelingsdirektør, Bergen kommune

Kjetil Århus

Person
Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Jon Skriubakken

Person
Etatsdirektør, Oslo kommune

Bjørn Marthinsen

Digdirs medlemmer i Styringsrådet

Frode Danielsen
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet

Frode Danielsen

Andreas Rafaelsen
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet

Andreas Gjertin Rafaelsen

Jon Håkon Odd
Fung. seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet

Jon Håkon Odd

Tor_Arild:Sunnevåg
Seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet

Tor Arild Sunnevåg

Grete_Øwre
Seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet

Grete Øwre

Les mer om styringsrådet