Styringsrådets medlemmer

Det er Digdir som peker ut deltakere til styringsrådet. Rådet skal ha 8-10 medlemmer. Deltakerne skal utgjøre et representativt utvalg av ulike typer kunder.

Styringsrådets medlemmer skal representere egen virksomhets interesser, samtidig som de bidrar til helhetstenkning i forvaltningen av de digitale fellesløsningene. Det er KS som representer kommunesektoren i styringsrådet.

Medlemmer i Styringsrådet

Hans Løwe Larsen

Hans Løwe Larsen

Avdelingsdirektør
Direktoratet for e-helse
Anne Kathrine Haugen

Anne Kathrine Haugen

Seksjonssjef
Unit
Frithjof Indseth

Frithjof Indseth

Seksjonssjef
Skatteetaten
Espen Sunde

Espen Sunde

Avdelingsdirektør
Nav
Astrid øksenvåg

Astrid Øksenvåg

Avdelingsdirektør
KS
Hilde Lyngstad

Hilde Lyngstad

Avdelingsdirektør
Norsk Helsenett SF
Ingunn Cowan

Ingunn Cowan

Avdelingsdirektør
Statens Lånekasse for utdanning
Elin Kristine Olsen

Elin Kristine Olsen

Underdirektør
Brønnøysundregisterne

Digdirs medlemmer i Styringsrådet

Frode Danielsen

Frode Danielsen

Fung. avdelingsdirektør
Digitaliseringsdirektoratet
Nina Munthe Olsen

Nina Munthe Olsen

Seksjonssjef
Digitaliseringsdirektoratet
Nina Munthe Olsen startet i avdeling for digitale fellesløsninger i mai 2016, og leder seksjonen som har ansvar for teknisk og merkantil forvaltning og utbredelse av fellesløsningene. Hun har lang erfaring fra Skatteetaten og var senest leder for skatteetatens veiledningstjeneste i Vest. Nina Munthe Olsen er utdannet jurist og har jobbet med ledelse de siste 16 årene.
cathrine holten

Cathrine Holten

Avdelingsdirektør
Digitaliseringsdirektoratet
Jon Håkon Odd

Jon Håkon Odd

Fung. seksjonssjef
Digitaliseringsdirektoratet
Nils Mehus

Nils Mehus

Seksjonssjef
Digitaliseringsdirektoratet
Frank Fardal

Frank Fardal

Fagdirektør
Digitaliseringsdirektoratet