Styringsrådets medlemmer

Det er Digdir som peker ut deltakere til styringsrådet. Rådet skal ha 8-10 medlemmer. Deltakerne skal utgjøre et representativt utvalg av ulike typer kunder.

Styringsrådets medlemmer skal representere egen virksomhets interesser, samtidig som de bidrar til helhetstenkning i forvaltningen av de digitale fellesløsningene. Det er KS som representer kommunesektoren i styringsrådet.

Medlemmer i Styringsrådet

Hans Løwe Larsen

Hans Løwe Larsen

Avdelingsdirektør
Direktoratet for e-helse
Anne Kathrine Haugen

Anne Kathrine Haugen

Seksjonssjef
Unit
Frithjof Indseth

Frithjof Indseth

Seksjonssjef
Skatteetaten
Espen Sunde

Espen Sunde

Avdelingsdirektør
Nav
Astrid øksenvåg

Astrid Øksenvåg

Avdelingsdirektør
KS
Hilde Lyngstad

Hilde Lyngstad

Avdelingsdirektør
Norsk Helsenett SF
Ingunn Cowan

Ingunn Cowan

Avdelingsdirektør
Statens Lånekasse for utdanning
Elin Kristine Olsen

Elin Kristine Olsen

Underdirektør
Brønnøysundregisterne

Digdirs medlemmer i Styringsrådet

Medlemmer av styringsrådet

Torgeir Strypet

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen

Frode Danielsen

Fung. avdelingsdirektør
Digitaliseringsdirektoratet
Nina Munthe Olsen

Nina Munthe Olsen

Seksjonssjef
Digitaliseringsdirektoratet
Medlemmer til styringsrådet

Kristine Aasen

Seksjonssjef
Digitaliseringsdirektoratet
Nils Mehus

Nils Mehus

Seksjonssjef
Digitaliseringsdirektoratet