TietoEvry-kunder

Her finner dere informasjon om hva kunder av TieotyEvry som benytter Public 360 og Public 360 Online, må gjøre i samband med ny meldingsinfrastruktur for Digital postkasse til innbyggere.

Til orientering for TietoEvry-kunder:

I forbindelse med innføring av ny transportinfrastruktur for digital postkasse har det vært noen utsettelser, restanser og utfordringer som har påvirket fagsystemleverandører i ulik grad. Utfordringene og restansene har blant annet gjort at TietoEvry ikke har kunnet ferdigstille og teste sitt DPI-adapter som TietoEvrys p360-kunder skal bruke for å sende DPI-meldinger via ny transportinfrastruktur. Årsaken til utfordringene skyldes forhold som TietoEvry ikke har kunnet påvirke eller kontrollere selv. En konsekvens av disse utfordringene vil bli at TietoEvrys p360-kunder kanskje blir flyttet senere over på ny transportinfrastruktur enn fristen som Digitaliseringsdirektoratet har angitt for overgang.

Digitaliseringsdirektoratet vil derfor garantere overfor TietoEvrys p360-kunder at eksisterende transportinfrastruktur blir tilgjengelig for dem, frem til TietoEvry har fått testet og innført et DPI-adapter som sender via ny transportinfrastruktur. Overgang til ny transportinfrastruktur for kunder som bruker p360 vil med all sannsynlighet ikke være mulig før etter sommeren og utover høsten, men dette vil ikke påvirke kundene i forhold til utsendelse av digital post til innbyggere.

---------------------

Stegene i den første tabellen må alle gjøres uavhengig av hvilken versjon av P360 dere har. Stegene i tabell 2 er avhengig av hvilken versjon dere har av P360.

Illustrere Steg 1 av 2 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarleg
1.1 Alle kunder må installere nyeste versjon av Digdirs integrasjonspunkt (versjon 2.4). Kunde
1.2 Alle kunder må aktivere DPI i integrasjonspunktet. Kunde
Illustrere Steg 2 av 2 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarleg
2.1 For Public 360 versjon 4.1 SP9 update 4 eller eldre må Public 360 oppgraderes til en nyere versjon for at DPI-adapteret skal fungere Kunde
2.2 For Public 360 versjon 4.1 SP9 update 5 eller nyere må en oppdatering installeres og konfigureres for at DPI-utsendelse fortsatt skal fungere. Dette gjelder også kunder på siste versjon av Public 360. Se informasjon under. Kunde

Konfigurering av "sikker digital post"

For å gi våre kunder muligheten til å være fleksible i overgangen mellom gammel og ny infrastruktur, har Tietoevry implementert et nytt utsendelses-adapter, "Sikker digital post V2".

For kunder som bruker det gamle adapteret "Sikker digital post", vil "Sikker digital post V2" adapter automatisk bli installert når dere oppgraderer til 360 versjon 5.11. For kunder som bruker eldre versjoner av 360, og kunder som ikke bruker "Sikker digital post" idag, må "Sikker digital post V2" adapteret installeres separat.

Når det er installert vil "Sikker digital post V2" stå som deaktivert i lista av adapter. Når konfigureringen av adapteret er gjort (se beskrivelse under), må dere aktivere "Sikker digital post V2" og deaktivere "Sikker digital post".

Konfigurering av “Sikker digital post V2”

Når det er installert, må "Sikker digital post V2" adapter bli konfigurert fra 360 Administrator - Configuration - Dispatch settings. Adapteret er default deaktivert. Når konfigureringen er ferdig må dere aktivere "Sikker digital post V2" og deaktivere "Sikker digital post".

For Onpremises-kunder er eneste endringen dere trenger å gjøre i forhold til "Sikker digital post" er å konfigurere endepunktet til "Integrasjonspunktet".

For Cloud-kunder må følgende endringer gjøres:

1. Endepunktet må peke på "Integrasjonspunktet" proxy

2. Use Basic autentisering må settes til "true"

3. Det må settes Basic autentisering brukernavn og passord for å autentisere mot "Integrasjonspunktet" proxy.

Tietoevry-kunder kan også lese mer på Tietoevry sine kundesider (bak innlogging)