Vedlikehald - frys i fellesløysingane

Frå den 18. desember og til over nyttår innfører me frys på våre fellesløysingar.

Det betyr at det ikkje vil vera mogleg å opprette nye, eller gjere endringar på eksisterande tenester. Sjølvbetjening av tenester vil fungere som normalt.

Me har noko redusert bemanning og opningstid i romjula, men me er tilgjengeleg i våre vanlige kanalar.

Kontakt