Flere muligheter med eFormidling!

eFormidling tas i bruk av stadig flere offentlige virksomheter, og er en løsning som er under hyppig utvikling. For å tilby en best mulig løsning og for å tilfredsstille deres behov har vi lansert eFormidling 2.0.

12. Jan 2021

eFormidling 2.0 gir flere muligheter blant annet gjennom bedre funksjonalitet, mulighet for større meldinger, og å kunne bruke flere system per integrasjonspunkt. Det kommer mer spennende funksjonalitet i løpet av 2021.

Større meldinger

En viktig og etterspurt forbedring i eFormidling 2.0 er støtten for større meldinger. Her kan dere sende meldinger med følgende størrelse:

Det er meldingsformidlerne i bakkant som gjør at det er varierende størrelse på de ulike meldingstypene.

Det er også støtte for flere meldingstyper i tillegg til de nevnt over. Arkivmelding og sensitive meldinger er to eksempler, og her vil det også komme flere.

Støtte for flere system per integrasjonspunkt

Med eFormidling 2.0 kan virksomheten ha flere avleverende system pr. integrasjonspunkt. Dette gjør at dere kan motta og avlevere meldinger til flere ulike fagsystem på samme integrasjonspunkt.

eFormidling 2.0 støtter også FIKS IO og KS sin plattform, og er tilrettelagt for skydrift.

Virksomhetene kan nå angi sikkerhetsnivå per melding, avhengig av hvor sensitivt innholdet er. I tillegg er det bedre funksjonalitet for statusmeldinger og kvitteringer som kan implementeres direkte i avsenders fagsystem.

Dette skjer i 2021

Produktstrategien for eFormidling, som sier hva løsningen skal være de kommende årene, er under ferdigstilling og vil bli tilgjengeliggjort på samarbeidsportalen.

Et viktig arbeid i 2021 er overføring av digital postkasse til Peppol og firehjørnersmodell. I løpet av 2021 vil digital postkasse være flyttet over, og tanken på lengre sikt er å innføre firehjørners-modellen for alle meldingstyper, og fase ut integrasjonspunktet.

Det blir også jobbet med standardisering av nye meldingstyper som vil være viktig for mange virksomheter. Digdir ser i tillegg på utvidet adressering, for eksempel til underorganisasjoner eller virksomheter uten organisasjonsnummer.

Utvidet funksjonalitet for å sende på vegne av andre kommer i 2021. I praksis vil dette gjøre det mulig for en leverandør å sende på vegne av den offentlige virksomheten, dersom det er ønskelig.

Sak/arkiv-leverandørene jobber med å støtte eFormidling 2.0, så ta gjerne kontakt med oss eller din leverandør for å høre når dere kan ta det i bruk.

Kontakt