Private virksomheter (DPV)

Digital post til virksomheter er meldinger til en virksomhet sin meldingsboks i Altinn. DPV brukes for å sende til private virksomheter og foretak, eller dersom mottaker ikke har DPO eller DPF.

Utgående meldinger blir sendt fra sak-arkivsystemet til integrasjonspunktet. Meldingen blir så levert til Altinn sin DPV-tjeneste, og meldingen kan hentes i virksomhetens i Altinn innboks. Personen som henter meldingen må ha riktige rettigheter i Altinn for å kunne lese den.

Merk at meldinger som sendes til Altinn DPV som standard kan hentes med rollen Post/Arkiv.

Meldinger med særlig sensitivt innhold

For meldinger med særlig sensitivt eller taushetsbelagt informasjon, bør virksomheten bruke andre meldingstyper i Altinn, for eksempel Altinn DPV Taushetsbelagt post fra det offentlige innenfor helse, sosial og omsorg (5504/1). I utgangspunktet har ingen i virksomheten tilgang til disse meldingene, og virksomheten må derfor peke ut noen i sin virksomhet som får tilgang til taushetsbelagt post. Denne tilgang må gis av Hovedadministrator i virksomheten.

Les mer om sensitiv og tasuhetsbelagt, og få en oversikt over hvilke sensitive meldingstyper som finnes på Altinn sine sider.

Du mottar innkommende meldinger i Altinn innboks dersom du ikke har tatt i bruk eFormidling.