Hopp til hovedinnhold

Private virksomheter (DPV)

Digital post til virksomheter er meldinger til en virksomhet sin innboks i Altinn. DPV er foretrukket kanal for å sende til private og frivillige virksomheter, eller til offentlige som ennå ikke har lagt til rette for mottak via integrasjon til eget fagsystem.

Utgående meldinger blir sendt fra sak-arkivsystemet til integrasjonspunktet. Meldingen blir så levert til Altinn innboks via Altinn sin DPV-tjeneste. Meldingen kan hentes i virksomhetens innboks i Altinn av personer med rolle post/arkiv. Les mer om riktige rettigheter i Altinn på Altinn sine sider.

Meldinger med særlig sensitivt innhold

Hvis man skal sende ut meldinger med særlig sensitiv og taushetsbelagt informasjon til en virksomhet, så er det viktig at innsyn i innholdet begrenses til de i virksomheten som har tjenstlig behov. I slike tilfeller kan ikke meldingskategorier for ordinær post benyttes, bruk da kategorier med støtte for taushetsbelagt post.

Les mer om støtte for taushetsbelagt post, krav til utforming og tilgangsstyring til slike meldinger på Altinn sine sider.