Kostnadsmodell for eFormidling

Her finner du oversikt over kostnader på de ulike meldingskanalene i eFormidling.

Meldingskanal Kostnad
DPO Kostnadsfri
DPV

Fra 01.01.2022 gjelder følgende priser for DPV:

  • Kostnad 0,85 kr. pr. melding
  • Kostnad varsling 0,32 kr. pr. SMS (opptil 160 tegn).
DPF 2,80 kr. pr. melding
DPI Se kostnadsmodell for digital postkasse