Kostnadsmodell for eFormidling

Her finner du oversikt over kostnader på de ulike meldingskanalene i eFormidling.

Meldingskanal Kostnad
DPO Kostnadsfri
DPV Kostnadsfri inntil 10 000 meldinger pr. år. Se ellers Altinn sin prismodell
DPF 2,80 kr. pr. melding
DPI Se prismodell for digital postkasse