Arkiv og offentlighet i store datasett med Tolletaten

Tolletaten ønsker å trekke på arbeidet i «POC om Felles datakatalog og arkiv», og se hvilke muligheter for de datasettene som i dag er underlagt journalføringsplikt.

23. feb 2022

God arkivering og innsyn

I søknaden skriver de «Mye av det som havner utenfor offentlighet er strukturerte data i ulike fagsystemer som ikke videre passer inn i datamodellen til Noark. Til gjengjeld lar disse datasettene seg ofte fint beskrive og publisere gjennom DCAT-AP-NO og Felles datakatalog».

Problemstillinger:

  • Hvor mye av dagens journalførings og Noark-regime kan ivaretas utenfor sakarkivsystemet og hvilke gevinster kan dette gi i forvaltning av informasjon?
  • Hva kreves av nye løsninger for å få til ivaretagelse av arkivfaglige hensyn, hvis en tar utgangspunkt i Felles datakatalog og DCAT-AP.NO?
  • Utforske grenseflatene mellom Felles datakatalog og eInnsyn når det kommer til å gi innsyn i strukturerte datasett.

Prosjektgruppen er i gang

Prosjektgruppen hadde sin første fysiske workshop hos Arkivverket på Sognsvann 15. mars med deltakere fra Arkivverket, Tolletaten og Digdir. Arbeidsgruppen kom et steg videre i prosjektet og jobbet med avgrensing av problemstillinger og milepælsplan. Vi erfarer at fysiske møte skaper et stort engasjement og prosjektgruppen blir bedre kjent med hverandre.

Workshop hos Arkivverket
Tolletaten, Arkivverket og Digdir i workshop