Hopp til hovedinnhold

eInnsyn - Regulatorisk sandkasse

Arkivverket har opprettet en regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet i et samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet. Regulatoriske sandkasser er et virkemiddel for å fremme ansvarlig innovasjon og er beskrevet i regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens. En regulatorisk sandkasse innebærer at virksomheter får anledning til å teste ut løsninger, tjenester og produkter i et begrenset omfang, innenfor en viss tidsramme, samtidig som virksomheten får tett oppfølging.

  Hvorfor regulatorisk sandkasse?

  Regjeringen ønsker å legge til rette for innovasjon, økt bruk og deling av data i offentlig sektor. Den regulatoriske sandkassen hos Arkivverket og Digitaliseringsdirektoratet er et viktig virkemiddel i dette arbeidet.

  Regulatorisk sandkasse er forankret i Meld. St. 30: Begrepet regulatorisk sandkasse blir brukt om måter å prøve ut nye teknologier, lovreguleringer og forretningsmodeller innenfor gitte rammer.

  Mål

  Det overordnede målet med den regulatoriske sandkassen er å:

  • Utvikle og utforske det juridiske mulighetsrommet

  • Tilrettelegge for til innovasjon, teknologiutvikling, og nye aktører i markedet

  • Øke virksomheters forståelse av de regulatoriske kravene og teknologiske mulighetene

  • Øke Arkivverkets og Digitaliseringsdirektoratets kompetanse på nye teknologiske løsninger

  Veiledning

  Arkivverket og Digitaliseringsdirektoratet bidrar med juridiske og tekniske råd og veiledning til utvalgte offentlige og private virksomheter, av ulike typer og størrelser, på tvers av ulike sektorer.

  Hvem kan søke?

  Det blir dessverre ingen nye prosjekt i sandkassen i 2023.

  Kontakt

  Stein Magne Os

  Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 90 08 95 66

  Tidligere nyhetssak om regulatorisk sandkasse