Automatisert saksbehandling og innsyn hos Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er deltaker i nytt prosjekt i den regulatoriske sandkassen.

24. mar 2022

Automatisert saksbehandling og innsyn

Prosjektet skal se nærmere på hvordan arkivfaglige hensyn kan ivaretas i en løsning med stor grad av automatisert saksbehandling. I tillegg skal det utforskes mer om hvordan tilrettelegge for at offentligheten kan få innsyn i automatiserte deler av saksbehandlingen.

Sjøfartsdirektoratet har satt i gang en stor omlegging av hvordan virksomheten fremover skal drive saksbehandling og tilhørende informasjonsforvaltning. Automatisering av saksbehandlingen ved utstedelse av sertifikater skal gi brukerne enklere og mer effektive tjenester.

For Sjøfartsdirektoratet er det viktig med stor grad av åpenhet, og at det skal være mulig med innsyn i saksbehandlingen. Å utforske mulighetene for innsyn i større deler av forvaltningens dokumentasjon er en viktig del av utprøvingen i sandkassen.

Her har vi en god anledning til å teste ut hvordan eInnsyn som publiseringstjeneste kan fungere for automatiske løsninger som tar i bruk kunstig intelligens