DigiBarnevern

Sandkasseprosjektet, DigiBarnevern har som målsetting å øke kvaliteten i det kommunale barnevernet og sikre raskere og bedre hjelp til barn og unge som trenger det.

10. des 2021

Vi er i gang med å jobbe i den regulatoriske sandkassa saman med DigiBarnevern.

Første workshop blei gjennomført i veke 48 saman med fleire representantar frå prosjektet, leverandør for fagsystemet og Arkivverket. Vi hadde gode diskusjonar om ulike problemstillingar og skal jobbe vidare med:

  • Kva krav må fagsystemet oppfylle for å ivareta arkivfaglege omsyn?
  • Kan vi finne nye måtar å sikre at systemet oppfyller krav til langtidslagring?
  • Korleis er det mogleg å offentleggjere data frå systemet som kan vere til allmenn nytte?

DigiBarnevern er en del av "Regulatorisk sandkasse"-prosjektet.

Prosjekt - regulatorisk sandkasse