Kan vi løse arkivering i en sandkasse?

Arkivverket har opprettet en regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet. Sandkassen er et samarbeid med oss i Digitaliseringsdirektoratet, og skal bidra til å skape innovasjon for å utfordre eksisterende rammer for arkivering på en trygg måte. eInnsyn spiller en viktig rolle inn i dette arbeidet.

05. mar 2021

Bakgrunn

I 2017 slo Riksrevisjonen fast at viktig samfunnsdokumentasjon ikke blir arkivert i forvaltningen og dermed går tapt. Vi opplever alle en massiv økning i informasjon, både i mengde og format. Det gjelder også forvaltningen. Parallelt med denne utviklingen er arkivfunksjonen flyttet fra arkivet og arkivarene til saksbehandlerne, og arkiveringen kommer ofte på toppen av vanlige oppgaver.

Hva er en regulatorisk sandkasse?

Regulatoriske sandkasser er et virkemiddel for å fremme ansvarlig innovasjon og er beskrevet i regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens (2019).

En regulatorisk sandkasse innebærer at virksomheter får anledning til å teste ut løsninger, tjenester og produkter i et begrenset omfang, innenfor en viss tidsramme, samtidig som virksomheten får tett oppfølging.

Hvem er sandkassen til for?

  • Statlige virksomheter som prøver ut nye metoder på noen utvalgte fagområder/arbeidsprosesser alene eller i samarbeid med andre.
  • Kommunale virksomheter som prøver ut nye metoder på noen utvalgt fagområder/arbeidsprosesser alene eller i samarbeid med andre.
  • I tillegg kan et tredje alternativt være aktuelt: Private leverandører som utvikler en løsning for bruk i offentlig sektor. Dette vil kreve at leverandøren har en offentlig kunde som tar i bruk løsningen og at den offentlige kunden har behov som passer i sandkassen.

eInnsyn spiller en viktig rolle

I starten av 2020 gjennomførte Arkivverket to pilotprosjekter sammen med NAV og Kulturtanken. Her utforsket de hvordan vi kan tenke nytt rundt arkivfaglige hensyn og ivaretagelse av offentlighet, samt hvordan eInnsyn kan spille en viktig rolle inn i dette.

Deler av piloten til Kulturtanken ble videreført i regi av eInnsyn, med fokus på praktisk implementasjon av resultater fra tidligere fase i piloten. Øystein Høyum i Digdir, og utvikler på eInnsyn, deltok i dette arbeidet og sier de har fått verdifull input og konkrete tiltak til videreutvikling av eInnsyn.

eInnsyn sitt fokus var å pilotere mottak og håndtering av nye typer data som ikke hadde sitt opphav i Noark-strukturen. Det ble arbeidet med å definere ein generell datamodell, ux/design, og hvordan vi skal håndtere mottak av data

Se frokostseminar

Riksarkivar Inga Bolstad åpnet frokostseminaret. Steffen Sutorius, direktør i Digitaliseringsdirektoratet, deltok i seminaret sammen med statssekretær Paul Chaffey, Eva Camerer fra Innovasjon Norge, Elin Olsen Kallevik fra Norsk Helsenett, Anne Mette Dørum fra KS, Kjetil Thorvik Brun fra Abelia og Espen Sjøvoll fra Arkivverket.

Under frokostseminaret ble det snakket om hva en regulatorisk sandkasse er og hvilke forventninger Arkivverket og andre aktører har til prosjektet.