Stavanger kommune sin datasjø

I den regulatoriske sandkassa, som eInnsyn har i samarbeid med Arkivverket, er det jobbet med en pilot med Stavanger kommune. Temaet er "Datasjø som dokumentlager for visning i eInnsyn"

29. des 2021

Stavanger sin datasjø skal lagre data i eit tverrfagleg fundament på tvers av kjelder og system på ein slik måte at ein ivaretek sikker lagring. Med datasjø kan kommunen hente ut historiske data som kan brukast proaktiv i dagleg drift. Dokument frå datasjø skal visa att i eInnsyn og prosjektet skal sjå på moglegheiter innafor arkivlova.

Korleis lagar vi arkiv i ein datasjø?

Kva har vi lært?

Rapporten frå prosjektet er nå publisert. Læring frå prosjektet viser at det er teknisk mulig å overføre politiske møtedokument frå datasjøen til eInnsyn, med høg kvalitet. Det er første gong dette har vore gjennomført, og det har stor verdi i seg sjølv å vise at dette er mulig. I tillegg viser det at eInnsyn håndterer andre type løysinger enn klassiske sakarkiv-system. Dette vil gi muligheter til større fleksibilitet med tanke på kva for system som kan avlevere data til eInnsyn, noko som igjen kan bidra til å gi offentligheit og innsyn i ein større del av forvaltningens saksbehandling.

Kontakt

John Eivind Presterud

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 40 45 13 09