Hopp til hovedinnhold

Tolletaten tenker helhetlig om informasjonsforvaltning

I prosjektet med Tolletaten har vi testet om standarder fra informasjonsforvaltningen kan ivareta arkivfaglige hensyn og krav til offentlighet.

07. desember 2022

God arkivering og innsyn

I søknaden skriver de «Mye av det som havner utenfor offentlighet er strukturerte data i ulike fagsystemer som ikke videre passer inn i datamodellen til Noark. Til gjengjeld lar disse datasettene seg ofte fint beskrive og publisere gjennom DCAT-AP-NO og Felles datakatalog».

Problemstillinger:

  • Hvor mye av dagens journalførings og Noark-regime kan ivaretas utenfor sakarkivsystemet og hvilke gevinster kan dette gi i forvaltning av informasjon?
  • Hva kreves av nye løsninger for å få til ivaretagelse av arkivfaglige hensyn, hvis en tar utgangspunkt i Felles datakatalog og DCAT-AP.NO?
  • Utforske grenseflatene mellom Felles datakatalog og eInnsyn når det kommer til å gi innsyn i strukturerte datasett.
Tolletaten

Hva var resultatet?

Rapporten fra prosjektet er nå publisert. I prosjektet har vi funnet en tilnærming hvor Tolletaten kan gjøre opplysninger om sine datasett tilgjengelig i Felles datakatalog, og gjøre de samme datasettene søkbare for offentlighet gjennom eInnsyn.

– Prosjektet har vist oss et eksempel på hvordan eInnsyn og Felles datakatalog kan utfylle hverandre for å gi mer offentlighet på en effektiv måte sier Nina Olsen Munthe, fung. avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet. Samtidig ser vi også at dataene må beskrives på en måte som gjør det mulig for innbygger å finne ønsket informasjon.

Les mer om prosjektet på Arkivverket sine nettsider