Nå kan din virksomhet søke om å delta i regulatoriske sandkasse.

Jobber du i en kommune, offentlig etat eller bedrift som har en idé til et prosjekt der dere tenker nytt om hvordan man kan forvalte dokumentasjon? Har dere problemstillinger knyttet til hvordan ivareta kravene i offentlighetsloven?

07. des 2021
Regulatorisk sandkasse eInnsyn

Nå kan din virksomhet søke om å delta

Arkivverket og Digdir arrangerer et digitalt informasjonsmøte torsdag 6. januar kl. 12.00-13.00 der interesserte kan stille spørsmål. I møtet gir vi også en kort presentasjon av sandkassen og søknadsprosessen. Du kan søke her.

Les mer om regulatorisk sandkasse på arkivverket sine sider.

Vi ser et betydelig gevinstpotensiale. Det vil bli en betydelig automatisering av hele verdikjeden: Fra en søknad om tilgang til helsedata kommer inn for saksbehandling og til metadata blir publisert på eInnsyn.

Arkivering på tvers av flere etater

Norsk helsenett utforsker innebygd arkivering og vurderer å bruke saksbehandlingsløsningen Pega som arkivsystem, uten å ta utgangspunkt i Noark. De ønsker også at Pega kan brukes til å saksbehandle og arkivere på tvers av ulike virksomheter, og å få til en måte å gi innsyn i saksbehandlingen på.

Fra mars til august 2021 har Norsk helsenett deltatt i vår regulatoriske sandkasse for arkiv og offentlighet. Nå kan du lese mer om hvordan de jobber med innebygd arkivering.

Gå til prosjektsiden for regulatorisk sandkasse

Kontakt

Bodhild Therese Cirotzki

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 91 00 13 69

Stein Magne Os

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 08 95 66