Hopp til hovedinnhold

Møt oss på NOKIOS

26. okt 2022

Igjen er det tid for NOKIOS – konferansen for IKT i offentlig sektor. Digdir er sammen med NTNU arrangør og i år er det rekordstor påmelding med 950 påmeldte deltakere. Årets tema er «Slipp dataene fri, de er våre»

NOKIOS skal være en samlende møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT.

NOKIOS er en viktig arena for alle som er opptatt av utvikling av en moderne offentlig sektor. Som medarrangør er det mange Digdir-ansatte på jobb disse dagene i Trondheim. Vi er her for lytte og bli inspirert, samt knytte nye og vedlikeholde kontakter.

Konferansen ble innledet i går med kurs og workshops. I dag var det offisiell åpning hvor statssekretær Kjersti Bjørnstad fra KDD holdt dagens første innlegg hvor vi fikk en status på hvor vi står i den nåværende strategien, samt hvilke prioriteringer de har satt i sin kurs. Skattetaten ble årets fyrlykt for sitt arbeid med «Obligatorisk tjenestepensjon, deling av data og tilsyn».

Ett innlegg mange hadde sett fram til var å høre Max Schrems hvor han presenterte sin historie og prosessen frem mot Schrems-II dommen og hvilke konsekvenser dette får. Etter innlegget inviterte programleder Silje Nordnes Datatilsynets direktør Line Koll, Digdirs jurist Jens Andresen Osberg og Dag Wiese Schartum fra Universitetet i Oslo på scenen for å diskuterte konsekvensene av dommen og deres tanker om veien videre.

Hvilke innlegg deltar Digdir i

Vi hjelper deg med å slippe dataene fri
Tor Arild Sunnevåg fra Digdir vil fortelle hvordan vi jobber og hvordan vi utvikler kapabilitetene som bidrar med å gjøre data lett å finne og enkle å ta i bruk. Han vil også se på trender og utviklingstrekk som påvirker retningen for datadeling.

Digitale økosystem – knyttet til praktiske løsninger på ulike områder
Kari Nysted og Hans Nilsson fra Digdir vil sammen med Ine Haustreist fra Skatteetaten gi noen praktiske eksempler på hvordan utvikle sammenhengende tjenester. Du får høre om «Fremtidig innkreving» samt en presentasjon av Ukraina-samarbeidet på tvers av statlige virksomheter.

En av ti kan ikke bruke offentlige digitale løsninger. Hva gjør det med dem og samfunnet vårt?
Malin Rygg fra Digdir er en av de som i denne sesjonen setter søkelys på digitalt utenforskap. Det blir gode diskusjoner om utfordringen aktører i offentlig sektor står ovenfor for å sikre at alle kan få tilgang til like gode tjenester. Du får historier og erfaringer fra de berørte.

Et felles kompetanseløft for digital transformasjon i offentlig sektor
Digital transformasjon treffer alle i virksomhetene og alle sektorer, og det er behov å øke kompetansen i hele offentlig sektor. Digdir har utviklet en kompetansemodell for digital transformasjon som skal tydeliggjøre hva som kreves av ledere og gi oversikt over hvilke kompetanser offentlige virksomheter samlet bør ha for å lykkes med digital transformasjon. Jens Nørve fra Digdir vil sammen med utvalgte aktører fortelle om prosessen og diskutere veien videre.

Møt oss på Digdir-standen

Vi som jobber med de digitale fellesløsningene i Digdir er godt representert på årets konferanse. Har du spørsmål som omhandler teknisk forvaltning, merkantile spørsmål – eller kanskje ønsker du å komme i kontakt med de som jobber på marked, så oppfordrer vi deg til å komme innom Digdir-standen i løpet av konferansen. To av de som er på plass er Bodhild Cirotzki og Thor Kristian Sortevik. – Kom innom oss på stand for en prat. Vi er veldig glade for å endelig treffe andre som også brenner for digitalisering i offentlig sektor på en fysisk konferanse igjen.

Vi kommer til å være tilgjengelig på stand hele konferansen. Og om ikke du er i Trondheim under NOKIOS så blir vi også treffe på EHiN 8. – 9. november.

Følg med i vår aktivitetskalender på digdir.no.

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Linda Johansen

Forfatter

Linda Johansen
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Kommenter

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.