Samarbeidsbloggen Bli kjent med markedsgruppa vår

08. jul 2022

Markedsgruppa i Digdir skal støtte opp under arbeidet med å gjøre Digdir mer synlig og tydelig hos våre kunder og brukere. Vårt oppdrag er å synliggjøre hvordan Digdir kan gi kraft til digitaliseringen av offentlig sektor ved hjelp av råd og veiledning, virkemidler, og mer bruk av fellesløsningene.

Vi er et team som består av 9 engasjerte medarbeidere. Teamet er representert på alle våre lokasjoner i Brønnøysund, Leikanger og i Oslo.

Fokusområdene til markedsgruppa


Fellesløsninger er viktige byggeklosser i tjenesteutviklingen i offentlig sektor. I Digdir har som mål å få enda flere statlige virksomheter og kommuner til å ta i bruk løsningene, samt bidra til å øke eksisterende bruk.

Men det er ikke bare fellesløsningene som er i fokus. Vi er også veldig opptatt av å spre kompetanse og informasjon om våre veiledere innenfor alt fra Informasjonssikkerhet til digitalsieringsvennlig regelverk til støtteordninger som Medfinansieringsordning, Start-Off og StimuLab.

Målet vårt er at du som jobber med digitalisering enklere skal få hjelp og støtte i ditt digitaliseringsarbeid.

Det er viktig for oss å ha god dialog med virksomheter i stat og kommuner når vi sammen skal jobbe for å utvikle gode digitale tjenester til innbyggerne. Derfor er det viktig for oss å treffe kundene våre om det er i kundemøter, på konferanser eller på leverandørsamlinger.

Viktige arenaer


For å nå ut til så mange som mulig av kundene våre inviterer vi til jevnlige webinarer, samt at vi hvert år arrangerer flere større konferanser slik som Digitaliseringskonferansen, Brukerrådet og Integrasjons- og sikkerhetsforum. Formålet er å fortelle om nye produkter, ny funksjonalitet, planer som kommer, og ikke minst trekke fram gode brukerhistorier som andre virksomheter kan lære av og ha nytte av i sin tjenesteutvikling.

Andre viktige kanaler for oss er Samarbeidsportalen, altinndigital og digdir.no hvor dere finner informasjon om våre løsninger og tjenester.

Kontakt oss


Ta kontakt med oss om du ønsker å prate med oss om ditt digitaliseringsprosjekt.
Send oss en epost til servicedesk@digdir.no og merk den med «Marked».

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Linda Johansen

Mari Forberg Jøndahl
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Mari Forberg Jøndahl

Mari er Markedssjef i Digitaliseringsdirektoratet og brenner for effektive, gode og tilgjengelige digitale tjenester. Hun har jobbet med digitalisering av tjenester både i privat og offentlig sektor i mer enn 20 år. De siste fire årene har fokuset vært rettet mot bruk av Nasjonale Fellesløsninger og synliggjøre verdien av at vi løfter digitaliseringen i fellesskap til det beste for innbyggeren.

Forfattere

Linda Johansen
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Mari Forberg Jøndahl
Mari Forberg Jøndahl
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Kommenter

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.