Hopp til hovudinnhald

Melding om tidspunkt for flytting til nye ID-porten

I byrjinga av mars mottok alle verksemder og leverandørar som har tenester i ID-porten eit brev frå Digdir. Brevet inneheld viktig informasjon om overgang til nye ID-porten og tidspunkt for flytting.

23. mars 2023

Start planlegginga allereie no

Det er viktig at alle som har tenester i ID-porten set seg inn i kva flyttinga inneber, byrjar å planlegge allereie no og forsikrar seg om at tidspunktet vi har foreslått for flytting av OIDC-tenester passar.

Kva om tidspunkt for flytting ikkje passar?

Om tidspunktet ikkje passar ber vi dykk sende ein e-post til servicedesk@digdir.no med forslag om nytt tidspunkt i 2023.

De treng ikkje kontakte leverandørar

Om de har fagsystem, portal, skjematenester og liknande levert frå ein leverandør, så vil leverandøren kontakte dykk med informasjon om flytting. Digdir er i dialog med alle leverandørar. Du treng derfor ikkje kontakte leverandøren din no.

Les meir om nye ID-porten og prosjektet for ny systemarkitektur