Hopp til hovudinnhald

Ny systemarkitektur

Digdir sitt prosjekt for ny systemarkitektur sikrar at vi i framtida kan handtera høgre volum og større trafikk i løysingane våre, og legg til rette for nye bruksområder.

  Overgang til ny systemarkitektur - kva må du som kunde gjere?

  Overgang til ny systemarkitektur vil få konsekvensar for alle som brukar fellesløysingane som er omtala på denne informasjonssida. Digitaliseringsdirektoratet har difor etablert eit prosjekt for å ivareta våre kundar og sørge for ein ryddig og oversikteleg overgang.

  Generelt om overgang

  Alle tenester vil få nye IP-adresser. Dei nye IP-adressene finn de under den enkelte leveranse.

  Testmiljøa (VER1, VER2 og YT2) slåast saman til eitt testmiljø (TEST).

  • Kundar må konsolidere integrasjonar
  • Testmiljøet får same ytelse som produksjonsmiljøet
  • Som hovudregel er det VER2-data som vert migrert

  Har du tekniske spørsmål?

  Vi har oppretta ein eigen Slack-kanal for tekniske spørsmål. Denne er tilgjengeleg for dei som nyttar betalt Slack som kan koblast på via Slack Connect. Send ein e-post til Servicedesk om du ynskjer tilgang. Kontakt oss på Servicedesk om du har spørsmål og ikkje bruker Slack.

  Tidspunkt for flytting til nye ID-porten

  I perioden april til desember 2023 skal alle kundar og leverandørar flytte til nye ID-porten. I Q1 2024 avviklar vi dagens ID-port, og tenester som ikkje er flytta vil slutte å fungere.

  Vi har laga forslag til tidspunkt for flytting. Om tidspunktet ikkje passar må de gjerne melde tilbake nytt tidspunkt til servicedesk@digdir.no.

  Tidspunkt for flytting

  I denne perioden skal tidlegbrukarar flytte tenester over på nye ID-porten. Har di verksemd OIDC tenester som ikkje er kritiske eller treng single singn-on, må de gjerne flytte dei no.

  AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

  ALSTAHAUG KOMMUNE

  ATEA AS

  AVENTIA MEDIA AS

  AVINOR AS

  BANDAGISTKJEDEN AS

  BANKENES SIKRINGSFOND

  BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET

  BARNEVERNS- OG HELSENEMNDA (TIDL. FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER)

  BERGEN KOMMUNE

  BRAATHE GRUPPEN AS

  CAPGEMINI NORGE AS

  CHECKWARE AS

  COLUMBUS NORWAY AS

  CORETREK AS

  DIAGRAPHIT AS

  DIFFIA AS

  DIREKTORAT FOR E-HELSE

  DOTNET INTERNALS AS

  ECCLESIA SYSTEMER AS

  EFAKTOR AS

  ELTELE AS

  ENOVA SF

  EPINOVA AS

  FISKERIDIREKTORATET

  FLYT IT AS

  FOLKEHELSEINSTITUTTET

  FRISKUS AS

  FUNKA NU AB

  GABLER PENSJONSTJENESTER

  GLITRE NETT AS

  GRENSESNITT AS

  HAPRO AS

  HELSE APPS

  HELSEDIREKTORATET

  HELSEPLATTFORMEN AS

  INNLANDET FYLKESKOMMUNE KOLLEKTIVTRANSPORT

  INNOVIT AS

  INTUTOR GROUP AS

  IST INTERNATIONAL SOFTWARETECHNOLOGY AS

  ITERA ASA

  IT'S LEARNING AS

  JODACARE AS

  JUPITER SYSTEM PARTNER AS

  KAMY KOMMUNIKASJON AS

  KANTEGA AS

  KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING

  KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET

  KRISTIANSUND KOMMUNE

  LARVIK KOMMUNE

  LILLESTRØM KOMMUNE

  LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET

  LUFTFARTSTILSYNET

  MACHINA AS

  MARITIM PENSJONSKASSE

  MILJØDIREKTORATET

  NETPOWER WEB SOLUTIONS AS

  NIBIO - NORSK INSTITUTT FORBIOØKONOMI

  NORCONSULT INFORMASJONSSYSTEMER AS

  NORIA DIGITAL AS

  NORSE FEEDBACK AS

  NORSK HELSENETT SF

  NORSK LYD OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK

  NORSK PASIENTSKADEERSTATNING

  NORSK RIKSKRINGKASTING AS

  OLJEDIREKTORATET

  OMHU HELSE OG OMSORG AS

  OSLO KOMMUNE

  OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN

  OSLO KOMMUNE HELSEETATEN

  OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

  POSTEN NORGE AS

  RAMSALT LAB AS

  REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND

  REKNES AS

  REMIDT IKS

  SARPSBORG KOMMUNE

  SENSIO AS

  SERIT AS

  SIEMENS HEALHCARE AS

  SJØFARTSDIREKTORATET

  SKIEN KOMMUNE

  SMART COGNITION AS

  SOPRA STERIA AS

  SPIDER SOLUTIONS AS

  STATENS KARTVERK

  STAVANGER KOMMUNE

  STORTINGET

  SYKEHUSPARTNER HF

  TALENTECH AS

  TELLU IOT AS

  TROMSØ KOMMUNE

  TRONDHEIM KOMMUNE

  TRUEGROUPS AS

  TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

  TWODAY AS

  UNILABS NORGE AS

  UNISOFT IKT AS

  UTDANNINGSDIREKTORATET

  VALGDIREKTORATET

  VESTLAND FYLKESKOMMUNE

  VISMA AS

  VISMA ENTERPRISE AS

  VOLUE TECHNOLOGY AS

  VSP AS

  WLCOM AS

  YOUWELL AS

  ZPIRIT AS

  BIBLIOTEK-SYSTEMER AS

  BÆRUM KOMMUNE

  CGI NORGE AS

  CLAVE CONSULTING AS

  CONEXUS TECHNOLOGY AS

  CUSTOPUBLISH AS

  DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING

  DOMSTOLENE I NORGE

  E-BOKS NORGE

  ENABLE AS

  EVRY CARD SERVICES AS

  EXTENDA RETAILS AS

  HUSBANKEN

  IDENTUM AS

  IKT ORKIDE V/SUNNDAL KOMMUNE

  INSPERA AS

  INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET

  KRISTIANSAND KOMMUNE

  NORSK GJELDSINFORMASJON AS

  SEEDS CONSULTING AS

  SEM & STENERSEN PROCOM AS

  SIGNICAT AS

  SPEEDWARE AS

  TELENOR OBJECTS AS

  TIETOEVRY NORWAY AS

  TRAPEZE GROUP EUROPE

  UNIWISE NORGE

  VIGILO AS

  VIGO IKS

  VISMA SOFTWARE LABS

  24SEVENOFFICE NORWAY AS

  ACCOUNTFLOW AS

  AGENDEC AS

  ALCON NORDIC NORWAY BRANCH OFFICE

  ASKØY KOMMUNE

  ATTIC FOREST AS

  AUZILIUM AS

  AXDATA AS

  BLOC AS

  BLUE SOFTWARE AS

  BOUVET ASA

  BUS AS

  BYX DIGITAL AS

  CALANUS AS

  CANON NORGE AS

  CANTOR AS

  CATACLOUD AS

  CENTIGA NORGE AS

  CHEMISTRY AS

  CLOUDOFFICE AS

  CLOUDSYS TECHNOLOGIES AS

  COMPOSE SOFTWARE AS

  CONTA AS

  CORDEL NORGE AS

  COWI AS

  CREDITSAFE NORWAY AS

  CUBIT AS

  DATAPRO NORGE AS

  DB KOMPETANSE AS

  DIGNIO AS

  DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

  DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

  DRAMMENSVEIEN 149 AS

  DUETT AS

  DXC TECHNOLOGY NORGE AS

  EBS CONSULTING AS

  EFREMTID AS

  EGDE CONSULTING AS

  ÉSPERO AS

  ESSO NORGE AS

  F24 NORDIC AS

  FARSUND KOMMUNE

  FIKEN AS

  FLEETSTEP AS

  FLEKKEFJORD KOMMUNE

  FORBRUKERRÅDET

  FORSVARET

  FREDRIKSTAD KOMMUNE

  FRONTKOM AS

  FURST MEDISINSK LABORATORIUM AS

  GEARBULK NORWAY AS

  GEOMATIKK IKT AS

  GLITRE ENERGI NETT AS

  GRUNDIG NORDIC AS

  GRØNT PAKKERI ØST SA

  HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS

  HAREID KOMMUNE

  HOBERG & VESTRHEIM AS

  HORTEN KOMMUNE

  HOVEDREDNINGSSENTRALEN

  HÆGEBOSTAD KOMMUNE

  HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

  IBEXA AS

  INNLANDET FYLKESKOMMUNE KOLLEKTIVTRANSPORT

  INNOVASJON NORGE

  INPUT DATA AS

  INSPIRIT365 AS

  JAKOB HATTELAND COMPUTER AS

  JMA MASKINDATA AS

  JÆREN REGNSKAP TAXI AS

  KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP

  KRYPTOSEKKEN AS

  KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON

  KVINESDAL KOMMUNE

  LEDVANCE AS

  LILLESTRØM KOMMUNE

  LION MEDIA AS

  LUCA LABS AS

  MAESTRO SOFT AS

  MATTILSYNET

  MOESTUE GROUP AS

  MONITOR ERP SYSTEM NORGE AS

  MORTEN ENGEBRETSEN AS

  MYKID AS

  MØLLER DIGITAL AS

  MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

  NAF AS

  NASJONALBIBLIOTEKET

  NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT

  NIBIO - NORSK INSTITUTT FORBIOØKONOMI

  NORD-AURDAL KOMMUNE

  NORDIC PACK AS

  NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

  NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGEUNIVERSITET NTNU

  NORKART AS

  NORSK GASSNETT AS

  NORSK GJELDSINFORMASJON AS

  NORWEGIAN OIL TRADING AS

  OMYA HUSTADMARMOR AS

  ON PROPERTY AS

  ORACLE NORGE AS

  ORKLAND KOMMUNE

  OSLO KOMMUNE INNKREVINGSETATEN

  PATENTSTYRET

  PILARO AS

  POLITI- OG LENSMANNSETATEN

  POLITIDIREKTORATET

  POWEROFFICE AS

  PROLINE AS

  PROTEKT IT AS

  QUALIFIED PROFESSIONALS AS

  RED ROCK SOLUTIONS AS

  RED RØROS FRONTAL AS

  REITAN CONVENIENCE NORWAY AS

  RUNE CHRISTIANSEN DATA & REGNSKAP

  RØDBOKA AS

  SA.PI. NOR SALINI IMPREGILO - PIZZAROTTI ANS

  SAVE SOLUTIONS AS

  SHERWIN-WILLIAMS NORWAY AS

  SIFFER SYSTEMER AS

  SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR

  SKYWLKR AS

  SOLARIS NORGE AS

  STATENS SIVILRETTSFORVALTNING

  STATISTISK SENTRALBYRÅ

  STICOS AS

  STORD KOMMUNE

  STRANDA KOMMUNE

  SULA KOMMUNE

  SUNNDAL KOMMUNE

  SYSTIMA AS

  TH BENJAMINSEN AS

  TOLCON AS

  TRIPLETEX AS

  UNI MICRO AS

  UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

  VENDO AS

  VENDOR INFORMATION AND TRADE CENTRE AS

  VIDI AS

  VISMA SOFTWARE INTERNATIONAL AS

  VITEC INFOEASY AS

  VÅLER KOMMUNE

  WOLTERS KLUWER NORGE AS

  XACCT ACCOUNTING AS

  XLEDGER AS

  ZIRIUS AS

  ÅSERAL KOMMUNE

  Milepælsplan

  Prosjektet har mange leveransar, desse er beskrivne under "kundane sine oppgåver i prosjektet" lengre opp på sida.

  Ny milepælsplan

  Detaljer om overgang og tekniske endringar

  Produkteigar for ID-porten, Jørgen Binningsbø, heldt eit innlegg om ny systemarkitektur på Integrasjons- og sikkerhetsforum den 7. desember 2022. Der presenterte han blant anna ein detaljert gjennomgang for korleis overgangen skal skje, og går spesielt gjennom dei tekniske endringane som de som kundar må vite om og ta hensyn til. Eit opptak av innlegget kan du sjå her.

  Innlegg om ny systemarkitektur på Integrasjons- og sikkerhetsforum.

  Webinar

  I samband med flytting til nye ID-porten lagar vi ein serie med webinar, desse kan du sjå opptak av her.

  Kvifor ny systemarkitektur?

  Fellesløysingane har hatt stabil stor vekst dei siste åra. Volum og trafikk har auka kontinuerleg, og vi ser eit behov for nye bruksområder for kundane våre. Vi har ein forventing om at veksten held fram for alle våre fellesløysingar.

  I tillegg ser vi trendar i marknaden med fokus på skyteknologi, DevSecOps, raske og smidige syklusar frå ide til produksjon. Utviklinga skal skje i fart, medan vi opprettheld den stabile drifta som kundane er avhengige av og forventar.

  Den nye systemarkitekturen bygger på ein ny driftsleveransemodell. Vi har signert ein avtale med Tietoevry som skal vere vår drift- og kompetansepartnar. Tietoevry skal vere ein samarbeidspartnar for oss og hjelpe oss å ta gode val. Dei skal og bidra til å finne eit godt samspel mellom eigenutvikla komponentar, standardprodukt og innkjøpte tenester.

  Effektmål

  Prosjektet skal legge til rette for overgangen til ny skybasert arkitektur og driftsplattform og har følgjande effektmål:

  1. Fleksible driftsavtalar som tar høgde for Digdir sine behov over tid.
  2. Stabil drift med høg oppetid.
  3. Legge til rette for auka endringstakt og innovasjonsevne.
  4. Bruk av framtidsretta teknologi.
  5. Skalerbar på ytelse og ny funksjonalitet.
  6. Kostnadskontroll på kvar fellesløysing.
  7. Støtte visjonen og produktstrategien for den enkelte fellesløysing.

  Kontakt oss for spørsmål

  Servicedesk