Hopp til hovudinnhald

Kontakt- og reservasjonsregisteret

Her finn du informasjon om kva som er nytt, og kva kundar som brukar Kontakt- og reservasjonsregisteret må gjere i samband med overgang til ny systemarkitektur.

Testmiljø - Aktivitetar

I tabellen under finn du gjennomføringsplan med datoar/fristar, som gjeld for TESTMILJØET til Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Endringar

  • Postkasse ende-til-ende-funksjonalitet er flytta frå VER1 til VER2
  • VER2 + postkassebrukarar frå VER1 vert migrert til nytt testmiljø
  • Nytt domene test.kontaktregisteret.no er etablert
  • Nye endepunkt kan no takast i bruk og gamle vert avvikla, sjå tidspunkt i gjennomføringsplanen under
  • Kunde må sjekke at utgåande brannmur opnar for trafikk mot ny IP-adresse. Nye IP-adresser finn du på Digdir docs.
  • Strengare validering på URL
GJENNOMFØRINGSPLANDATO
Flytting av postkasse-funksjonalitet til VER2Januar 2023
Kundar kan bruka nytt endepunkt: https://test.kontaktregisteret.no/ Frå mars 2023
Endepunkt i VER1 blir avvikla: https://krr-ver1.digdir.no/ 31. mai 2023

Innføring av ny IP-adresse for test.kontaktregisteret.no

test.kontaktregisteret.no støttar ikkje tokens frå ver2.maskinporten.no

27. juni 2023
Endepunkt i VER2 blir avvikla: https://krr-ver2.digdir.no/ 18. august 2023
Gammalt OIDC-endepunkt i VER2 vert avvikla: https://oidc-ver2.difi.no/kontaktinfo-oauth2-server/3. oktober 2023

Produksjonsmiljø - Aktivitetar

I tabellen under finn du gjennomføringsplan med datoar/fristar som gjeld for PRODUKSJONSMILJØET til Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Endringar

  • Nytt domene kontaktregisteret.no er etablert - Alle kundar må sjølve oppdatere endepunkt.
  • Kunde må sjekke at utgåande brannmur opnar for trafikk mot ny IP-adresse. Nye IP-adresser finn du på Digdir docs.
  • I perioden 30. august til 27. september går oppslagstenesten mot ein database på ny plattform der det kan vere forseinkingar på inntil 10 minutt ved endringar.
  • Oppslag mot KRR ved bruk av gammalt OIDC-sikra endepunkt vil gi utdaterte kontaktopplysningar i perioden 27.september til 4. oktober 2023. Etter 4. oktober vil ikkje oppslag motendepunktet fungere.
GJENNOMFØRINGSPLANDATO
Kundar kan bruka nytt endepunkt: https://kontaktregisteret.no/Frå mars 2023
Innføring av nye IP-adresser for kontaktregisteret.no 30. august 2023 kl.09.00
Gamalt endepunkt i PROD vert avvikla: https://krr.digdir.no/

Ny dato!

27. september 2023

Gammalt OIDC-endepunkt i PROD vert avvikla: https://oidc.difi.no/kontaktinfo-oauth2-server/

NB! Utdatert kontaktinfo etter 27. september

Informasjon på Digdir Status: https://status.digdir.no/incidents/cwgmmmqb2x80

4. oktober 2023 kl.09:00