Hopp til hovudinnhald

Kontakt- og reservasjonsregisteret

Her finn du informasjon om kva som er nytt, og kva kundar som brukar Kontakt- og reservasjonsregisteret må gjere i samband med overgang til ny systemarkitektur.

Testmiljø - Aktivitetar

I tabellen under finn du gjennomføringsplan med datoar/fristar, som gjeld for TESTMILJØET til Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Endringar

  • Postkasse ende-til-ende-funksjonalitet er flytta frå VER1 til VER2
  • VER2 + postkassebrukarar frå VER1 vert migrert til nytt testmiljø
  • Nytt domene test.kontaktregisteret.no er etablert
  • Nye endepunkt kan no takast i bruk og gamle vert avvikla, sjå tidspunkt i gjennomføringsplanen under
  • Kunde må sjekke at utgåande brannmur opnar for trafikk mot ny IP-adresse. Nye IP-adresser finn du på Digdir docs.
  • Strengare validering på URL
GJENNOMFØRINGSPLAN DATO

Flytting av postkasse-funksjonalitet til VER2

Januar 2023

Kundar kan bruka nytt endepunkt: https://test.kontaktregisteret.no/ Frå mars 2023
Endepunkt i VER1 blir avvikla: https://krr-ver1.digdir.no/ 31. mai 2023

Endepunkt i VER2 blir avvikla: https://krr-ver2.digdir.no/

18. august 2023

Innføring av ny IP-adresse for test.kontaktregisteret.no

test.kontaktregisteret.no støttar ikkje tokens frå ver2.maskinporten.no

27. juni 2023

Produksjonsmiljø - Aktivitetar

I tabellen under finn du gjennomføringsplan med datoar/fristar som gjeld for PRODUKSJONSMILJØET til Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Endringar

  • Nytt domene kontaktregisteret.no er etablert - Alle kundar må sjølve oppdatere endepunkt.
  • Kunde må sjekke at utgåande brannmur opnar for trafikk mot ny IP-adresse. Nye IP-adresser finn du på Digdir docs.
  • I perioden 30. august til 27. september går oppslagstenesten mot ein database på ny plattform der det kan vere forseinkingar på inntil 10 minutt ved endringar.
GJENNOMFØRINGSPLANDATO
Kundar kan bruka nytt endepunkt: https://kontaktregisteret.no/Frå mars 2023
Innføring av nye IP-adresser for kontaktregisteret.no 30. august 2023 kl.09.00
Gamalt endepunkt i PROD vert avvikla: https://krr.digdir.no/

Ny dato!

27. september 2023