Hopp til hovudinnhald

Kontakt- og reservasjonsregisteret

Her finn du informasjon om kva som er nytt, og kva kundar som brukar Kontakt- og reservasjonsregisteret må gjere i samband med overgang til ny systemarkitektur.

Testmiljø - Aktivitetar

I tabellen under finn du gjennomføringsplan med datoar/fristar, som gjeld for TESTMILJØET til Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Endringar

  • Postkasse ende-til-ende-funksjonalitet er flytta frå VER1 til VER2
  • VER2 + postkassebrukarar frå VER1 vert migrert til nytt testmiljø
  • Nytt domene test.kontaktregisteret.no er etablert
  • Nye endepunkt kan no takast i bruk og gamle vert utfasa, sjå tidspunkt i gjennomføringsplanen under
  • Kunde må sjekke at utgåande brannmur opnar for trafikk mot ny IP-adresse. Nye IP-adresser finn du på Digdir docs.
GJENNOMFØRINGSPLAN DATO

Flytting av postkasse-funksjonalitet til VER2

Januar 2023

Kundar kan bruka nytt endepunkt: https://test.kontaktregisteret.no/ Mars 2023
Endepunkt i VER1 blir fasa ut: https://krr-ver1.digdir.no/ 31. mai 2023

Endepunkt i VER2 blir fasa ut: https://krr-ver2.digdir.no/

August 2023

Innføring av ny IP-adresse for test.kontaktregisteret.no

2. juni 2023

Produksjonsmiljø - Aktivitetar

I tabellen under finn du gjennomføringsplan med datoar/fristar som gjeld for PRODUKSJONSMILJØET til Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Endringar

  • Nytt domene kontaktregisteret.no er etablert i gamalt plattform - Alle kundar må sjølve oppdatere endepunkt før flytting
  • Kunde må sjekke at utgåande brannmur opnar for trafikk mot ny IP-adresse. Nye IP-adresser finn du på Digdir docs.
  • Frå 22. august til 18. september går oppslagstenesten mot ein database på ny plattform der det kan vere forseinkingar på inntil 10 minutt ved endringar.
GJENNOMFØRINGSPLAN DATO
Kundar kan bruka nytt endepunkt: https://kontaktregisteret.no/ Mars 2023
Gamalt endepunkt i PROD vert avvikla: https://krr.digdir.no/ 1. september 2023
Innføring av nye IP-adresser for kontaktregisteret.no 22. august 2023