Hopp til hovudinnhald

MinID

Her finn du informasjon om kva som er nytt i samband med overgang til ny systemarkitektur.

Produksjonsmiljø - aktivitetar

Endringar

  • PIN-kodar vert fasa ut for å styrke sikkerheita i MinID. Brukarar må gå over til å bruka SMS eller MinID-app
  • Byte av databaseteknologi
  • Strengare krav til passord
GJENNOMFØRINGSPLAN DATO
Eksisterande PIN-kodar sluttar å virke 16.01.23
Database migrering 21.02.23
Applikasjonar ferdig flytta til ny plattform 15.05.23

Testmiljø - aktivitetar

Endringar

  • Kundar blir oppmoda om å bruka TestID istadenfor MinID
  • Konsolidering til eit testmiljø
  • Syntetiske fødselsnummer får statisk sms-kode

GJENNOMFØRINGSPLAN DATO
Konsolidering til eit testmiljø Desember 2022/Januar 2023
Database-migrering Desember 2022/Januar 2023