Hopp til hovudinnhald

Ved overgangen til ny plattform, går vi over frå eit til to testmiljø. I første omgang blir "VER1" utfasa, der etter vert "VER2" erstatta av det nye testmiljøet "Test".

20. mars 2023

Overgangsfase

Fram til utfasinga vil både nye og gamle endepunkt, samt nye og gamle IP-adresser kunne nyttast.

Informasjon om nye IP-adresser vil koma.

Kva må de gjere?

API-kall må gå mot nye endepunkt.

Nye endepunkt for test- og produksjonsmiljø, samt frister finn du her:

Kontakt

Servicedesk