Hopp til hovudinnhald

Innbyggar bør oppdatera sin digitale kontaktinformasjon

15. desember 2022

Offentlege verksemder treng innbyggar sin digitale kontaktinformasjon for å sende viktige brev eller varsel elektronisk. Verksemder som nyttar Kontakt- og reservasjonsregisteret bør oppmode innbyggarane om å halde informasjonen i registeret oppdatert.

Offentlege verksemder hentar innbyggar sin digitale kontaktinformasjon frå Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR). Oppdatert informasjon i registeret er avgjerande for at informasjon sendt ut frå offentlege verksemder kjem fram. Dette gjeld til dømes informasjon om enkeltvedtak, varsel om tidspunkt for koronavaksine eller informasjon om prøvesvar på Helsenorge.no. Feilregistrering i registeret vil kunne ha betydelege samfunnsmessige og praktiske konsekvensar.

Innbyggar held ved like

Det er innbyggarane sjølve som registrerer og held ved like sin digitale kontaktinformasjon. Det er difor viktig at verksemder som nyttar KRR informerer om viktigheita av å halde informasjonen i registeret oppdatert. Rettleiing til korleis innbyggarar kan oppdatere sin kontakinformasjon finn ein på norge.no/digital-borgar/oppdater-kontaktinformasjon.

Profilbilde
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Gunn Cecilie Timberlid Hundere

Forfattar

Profilbilde
Gunn Cecilie Timberlid Hundere
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Kommenter

Felt merka med ei raud stjerne (*) er obligatoriske.

Innhaldet i dette feltet er privat og kan ikkje lesast av andre.
Er du eit menneske?
5 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.