Hopp til hovudinnhald

No er det slutt for krr.digdir.no!

27. september klokka 09.00 vert gammalt endepunkt (krr.digdir.no) for Oppslagstjenesten avvikla. Dei som ikkje har gått over til nytt endepunkt vil oppleve at tenesten sluttar å fungere.

15. september 2023

Kva må de som brukar Kontakt- og reservasjonsregisteret gjere?

Om de allereie går mot nytt domene, kontaktregisteret.no, treng de ikkje føreta dykk noko.

Om de framleis går mot krr.digdir.no må de oppdatere endepunkt. I tillegg må de sjekk at utgåande brannmur opnar for trafikk mot ny IP-adresse.

Hald deg oppdatert

På våre prosjektsider kan du lese meir om kva som er nytt og kva som må gjerast i samband med overgang til ny systemarkitektur.

Kontakt

Servicedesk