Hopp til hovudinnhald

27. september klokka 09.00 vert gammalt endepunkt (krr.digdir.no) for Oppslagstjenesten avvikla. Dei som ikkje har gått over til nytt endepunkt vil oppleve at tenesten sluttar å fungere.

15. september 2023

Kva må de som brukar Kontakt- og reservasjonsregisteret gjere?

Om de allereie går mot nytt domene, kontaktregisteret.no, treng de ikkje føreta dykk noko.

Om de framleis går mot krr.digdir.no må de oppdatere endepunkt. I tillegg må de sjekk at utgåande brannmur opnar for trafikk mot ny IP-adresse.

Hald deg oppdatert

På våre prosjektsider kan du lese meir om kva som er nytt og kva som må gjerast i samband med overgang til ny systemarkitektur.

Kontakt

Servicedesk