Maskinporten - Leveranse A

Her finn du informasjon om kva kundar som brukar Maskinporten må gjere i samband med overgang til ny systemarkitektur.

Det vert ingen endring i URL-endepunkt eller signeringssertifikat.

Testmiljø

I tabellen under finn du kva du som kunde må gjere om du skal ta i bruk TESTMILJØET til Maskinporten.

Aktivitet - Maskinporten TESTMILJØ Frist
1

VER2 migrerast til ny plattform.

Verksemder som i dag er i VER2 treng kun å åpne for ny IP-adresse, sjå aktivitet 2.

Verksemder som i dag er i VER1 og YT2 har to alternativ:

  1. Etablera seg på nytt i VER2 seinast 09.09.22
  2. Integrera seg på nytt i det nye testmiljøet på ny plattform etter 12.09.22

VER1 og YT2 vil framleis leve i ein begrensa periode etter at vi har migrert VER2 til ny plattform.

09.09.22
2

Åpne for ny IP-adresse dersom verksemda har utgåande brannmur.

Range for kundetestmiljø: 139.105.36.128/27
Maskinporten kundetest: 139.105.36.132

12.09.22

Produksjonsmiljø

I tabellen under finn du kva du som kunde må gjere når du skal flytte over til ny systemarkitektur (PRODUKSJONSMILJØ)

Aktivitet - Maskinporten PRODUKSJONSMILJØ Frist
1

Åpne for ny IP-adresse dersom verksemda har utgåande brannmur.

Range for prodmiljø: 139.105.36.160/27

Maskinporten prod: 139.105.36.164

18.10.22
2

Kundar som ikkje les jwk-endepunkt må oppdatere trust manuelt når signeringssertifikat i PROD går ut. Nytt sertifikat publiserast i "god tid" før utløp.

19.12.22

Tilbake til prosjektsida