Tilbyder

Som tilbyder av data definerer dere hvilke data konsumenten skal ha tilgang til. hvordan konsumenten kan bruke tilgangen og hvem som kan bli konsument av det aktuelle API-et.

Bilde som illustrerer hvordan ta i bruk Maskinporten som API-tilbyder
Illustrere Steg 1 av 4 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarlig
1.1 Send inn skjema Innhenting av opplysningar for API Tilbydar - legg til ønsket prefix i skjema Tilbyder
1.2 Opprett tilgang til Samarbeidsportalen Digdir
1.3 Les og signer bruksvilkår
- Offentlige virksomheter signerer Bruksvilkår for Digdirs digtale fellesløsninger
- Private virksomheter signerer Bruksvilkår for private kunder i Maskinporten
- Private virksomheter som også opptrer som leverandør til flere offentlige virksomheter, skal i tillegg signere Bruksvilkår for leverandører
Tilbyder
1.4 Opprett prefix Digdir
Illustrere Steg 2 av 4 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarlig
2.1 Person med rolle "hovedadministrator" i Altinn logger inn på altinn.no og delegerer tilgang til "Selvbetjening av APIer hos Digdir" til den som skal opprette klienter. Tilbyder
2.2 Opprett scopes Tilbyder
2.3 Tildel tilgang til konsumenter sine organisasjonsnummer Tilbyder
2.4 Informer konsumenter om at tilgang er delt Tilbyder
Illustrere Steg 3 av 4 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarlig
3.1 API-tilbyder oppretter scope i MP og velger Altinn som delegeringskilde Tilbyder
3.2 API-tilbyder ber Altinn om tilgang til scopet "altinn:maskinporten/delegationschemes.write" Tilbyder
3.3 Altinn gir tilgang til kunde Altinn/Digdir
3.4 API-tilbyder oppretter MP-klient med tilgang til dette scopet Tilbyder
3.5 API-tilbyder oppretter ressursen med POST kall til Altinn sitt API endepunkt Tilbyder
3.6 API-tilbyder gir tilgang til konsumenter sine organisasjonsnummer Tilbyder
3.7 API-tilbyder informerer konsumenter om at tilgang er delt Tilbyder
Illustrere Steg 4 av 4 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarlig
4.1 Registrer og vedlikehold varslingspunkt Tilbyder
4.2 Registrere og vedlikehold fakturainformasjon Tilbyder