Endringer i funksjonalitet og tilleggstjenester i Digital postkasse

Eksisterende avtale om Meldingsformidler for DPI-meldinger utløper ved utgangen av året, noe som medfører mindre endringer i funksjonalitet og avvikling av noen tilleggstjenester i utskrifts- og forsendelsestjenesten

06. jul 2021

Bakgrunn for endring

Eksisterende avtale om Meldingsformidler for DPI-meldinger utløper ved utgangen av året. Med denne utløper samtidig avtalen om eksisterende utskrifts- og forsendelsestjeneste. I stedet for å anskaffe ny Meldingsformidleravtale skal det innføres ny transportinfrastruktur for digital post til innbyggere.

Manuelt batch-grensesnitt

Meldingsformidleren tilbyr i dag et manuelt batch-grensesnitt. Dette vil forsvinne når avtalen utløper. Det er pr. i dag kun en virksomhet som benytter grensesnittet som en midlertidig løsning.

Håndtering av returpost i utskrifts- og forsendelsestjenesten

Det vil også blir en mindre endring i håndtering av returpost. I eksisterende avtale kan en velge om returpost skal informeres om til avsender i form av en returpostkvittering og deretter makuleres, eller om returpost skal transporteres som papir tilbake til avsender for makulering der. Dette er omtalt under kapittelet om Returpost i denne artikkelen på Samarbeidsportalen.

I ny utskrifts- og forsendelsestjeneste vil en ikke få muligheten til å få returnert returpost på papir. Returpost vil bli informert om i form av en melding til avsender om at brevet ikke kunne leveres mottaker og at brevet er makulert av utskrifts- og forsendelsestjenesten.

Tilleggstjenester for innstikk, skanning og hefter i utskrifts- og forsendelsestjenesten

Ny transportinfrastruktur vil også tilby en utskrifts- og forsendelsestjeneste som gir avsendere muligheten til å kunne sende fysiske brev og vedtak til innbyggere som har reservert seg, eller som ikke har gyldig kontaktinformasjon i KRR. Tjenesten er tenkt å dekke et basisbehov for utskrift- og forsendelse. Den vil ikke tilby avanserte tilleggstjenester og spesialfunksjoner.

Dette betyr at disse eksisterende tilleggstjenestene ikke vil bli videreført etter nyttår;

Virksomheter som bruker eller har planlagt å ta i bruk disse tilleggstjenestene må derfor innen nyttår selv anskaffe avtale om leveranse av tilsvarende utskriftsopsjoner i markedet.

Les mer om ny transportinfrastruktur for DPI her