Samarbeidsbloggen God jul frå Digdir

16. des 2021

Me vil få ynskja alle våre kundar, leverandørar og andre samarbeidspartnarar ei riktig god jul og godt nytt år! Nina og Jon Håkon står for årets julehelsing.

Frys i fellesløysingane

Frå den 21. desember og til over nyttår innfører me frys på våre fellesløysingar. Det betyr at det ikkje vil vera mogleg å opprette nye, eller gjere endringer på eksisterende tenester. Sjølvbetjening av tenester fungerer som normalt.

Me har noko redusert bemanning og opningstid i perioden, men me er sjølvsagt tilgjengeleg i våre vanlige kanalar.

Årets julehelsing

Med dette vil me takke dykk for samarbeidet i 2021, og håpar dykk alle får ei velfortjent og fredeleg julefeiring. No ser me fram mot eit spennande 2022!

Julehelsing frå Digdir 2021.

Nina Munthe Olsen
Seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet

Nina Munthe Olsen

Nina Munthe Olsen startet i avdeling for digitale fellesløsninger i mai 2016, og leder seksjonen som har ansvar for teknisk og merkantil forvaltning og utbredelse av fellesløsningene. Hun har lang erfaring fra Skatteetaten og var senest leder for skatteetatens veiledningstjeneste i Vest. Nina Munthe Olsen er utdannet jurist og har jobbet med ledelse de siste 16 årene.
Jon Håkon Odd
Fung. seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet

Jon Håkon Odd

Jon Håkon Odd er fungerende seksjonssjef for strategi og tenesteutvikling. Tidligere har Jon Håkon vert ordfører for Leikanger kommune.

Forfattarar

Nina Munthe Olsen
Nina Munthe Olsen
Seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet
Jon Håkon Odd
Jon Håkon Odd
Fung. seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet

Kommenter

Felt merka med ei raud stjerne (*) er obligatoriske.

Innhaldet i dette feltet er privat og kan ikkje lesast av andre.